Voornemen tot verkoop snippergroen

Objectinformatie

  • Percelen: sectie G, nummer 4882

Voornemen tot verkoop snippergroen

De gemeente Dijk en Waard is voor  een tuinuitbreiding van plan om snippergroen kadastraal bekend als Langedijk, sectie G, nummer 4882 (gedeeltelijk) te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Langebalkweg 1, 1722 EN te Zuid-Scharwoude. 

De direct aangrenzende eigenaren van de gemeentegrond hebben schriftelijk verklaard geen bezwaar te hebben tegen de verkoop van de gemeentegrond aan de beoogde koper.

Nu de overige aangrenzende eigenaren geen bezwaar hebben tegen de verkoop meent de gemeente Dijk en Waard dat gelet op de ligging de eigenaar van de Langebalkweg 1 de enige serieuze kandidaat is om de strook grond aan te kopen.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via grondzaken@dijkenwaard.nl.

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent  met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk 14 juli 2022, 12.00 uur bekend te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen naar grondzaken@dijkenwaard.nl.

De gemeente publiceert dit voornemen op dijkenwaard.nl/voorgenomenverkoop. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).