BIZ

Ondernemersvereniging Centrumwaard heeft een Actieplan gemaakt voor een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ). Als eerste stap heeft Ondernemingsvereniging Centrumwaard de gemeente om medewerking gevraagd om een BIZ mogelijk te maken. De gemeente ondersteunt het initiatief van harte. Het initiatief voor een BIZ van de ondernemers in Centrumwaard is een goed voorbeeld van actieve ondernemers met een gezamenlijk plan.

Draagvlakmeting

De volgende stap is de draagvlakmeting. De draagvlakmeting wordt van 3 tot en met 23 oktober gehouden onder de ondernemers in het BIZ gebied. Hiervoor krijgen alle ondernemers in het gebied een stembiljet. De BIZ wordt alleen van kracht als minimaal 50% van de ondernemers zijn of haar stem uitbrengt. En van deze uitgebrachte stemmen moet tenminste twee derde voor de BIZ stemmen.

Meer informatie