Nieuw parkeeronderzoek

Regelmatig onderzoekt de gemeente hoe het staat met het aantal fietsers en de parkeerdruk van auto’s. Afgelopen jaar is dat in Centrumwaard onderzocht. Het is nu tijd voor een herhaalonderzoek.

In oktober vindt een nieuw parkeeronderzoek plaats. Bureau De Groot-Volker voert dat – net als vorig jaar - uit in opdracht van de gemeente Dijk en Waard. Dit bureau herhaalt ook het fietsonderzoek. Dit geeft nog meer inzicht in het daadwerkelijk fietsgebruik en de mogelijkheden om fietsgebruik te stimuleren.

Vorig jaar is in dezelfde periode een vergelijkbaar parkeeronderzoek geweest. De resultaten van dat onderzoek kunt u op de site van Dijk en Waard vinden op de pagina Parkeren in Centrumwaard

De uitkomst is begin 2023 bekend. De resultaten van het nieuwe onderzoek worden meegenomen in de verdere planvorming voor Centrumwaard.