Ondernemers in Centrumwaard samen in BIZ

De gemeente, ondernemers en bewoners van Centrumwaard willen een ‘uitnodigende buurt met een uniek bruisend dorpscentrum’. Een aantrekkelijk en compact winkelgebied is daarvoor belangrijk. Een kopgroep van ondernemers heeft het initiatief genomen om hiervoor een ondernemersvereniging op te richten. 

Deze kopgroep onderzocht eerst of een meerderheid van de ondernemers een BIZ (Bedrijven Investeringszone) wil. De BIZ komt er alleen als een groot deel van de ondernemers meedoet. De BIZ is niet vrijblijvend, want van alle winkeliers en ondernemers wordt een bijdrage gevraagd.

Stemmen

Tijdens de proefstemming van de ondernemersvereniging bleek dat de meerderheid voorstander is. Dat was het startschot voor de oprichting van de BIZ. 
Hiervoor moest allereerst een verordening door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit is inmiddels gebeurd. De volgende stap is het ‘echte’ stemmen. Dit vindt plaats in oktober. Alle winkeliers in het gebied ontvangen daar nog een uitnodiging voor. Daarna weten we zeker of de BIZ doorgaat. 

Als dat zo is, int de gemeente jaarlijks de bijdrage, die bepaald wordt aan de hand van de WOZ-waarde van de panden. 

De BIZ loopt vijf jaar. Daarna wordt gekeken of de wens er is om het te verlengen. Maar dan moet er nog steeds voldoende draagvlak zijn onder de ondernemers.