Verslag startbijeenkomst 28 september

Reactie deelnemers groep 1:

 • Groot verzorgingsgebied, waarvan een deel ook verder vergrijst, dus voorzieningen in de buurt is belangrijk. 
 • (Te) lang onduidelijkheid over de toekomst van Centrumwaard (verslechterd beeld van het gebied).
 • Voor ondernemers 5 voor 12. 
 • Veiligheid is belangrijk voor alle gebruikers van het gebied. Nu een gemis. 
 • Bereikbaarheid winkels belangrijk (kan beter). 
 • Oude karakter van centrum behouden (terugbrengen) en benadrukken 
 • Gezelligheid en meer reuring is nodig. 
 • Uitnodigend om er te verblijven
 • Nu een saaie boel, geen gezelligheid, geen uitnodiging om er te verblijven
 • Het moet weer leuk en gezellig worden 
 • “Ons kent ons” gevoel weer terug, mensen moeten om elkaar geven
 • Leefbaarheid terug, ook om te recreëren.
 • Middenweg nu nog te veel een doorgaande weg, moet verblijfsgebied worden. 
 • Aantrekkingskracht terug.  
 • Eenheid in uitstraling, nu achterstallig onderhoud, leegstand, verpauperen. 
 • (Ontmoetings)plek voor buurt bewoners. 
 • Middenweg geen goede rand van het winkelgebied. 
 • Dorps en kneuterigheid moet ook een plaats hebben in Heerhugowaard. 
 • Meer groen in het centrum.

Reactie deelnemers groep 1:

 • Aantrekkelijk en vriendelijke omgeving, veel groen, open karakter, goede verlichting en schoon
 • Ontmoetingsmogelijkheden toevoegen (bankjes, terrassen, tafeltjes). Maak er een verblijfsgebied van, ook zonder boodschappen. 
 • Verbinding tussen bewoners en ondernemers, makkelijker elkaar kunnen aanspreken (in gesprek gaan)
 • Een oplossing voor de Middenweg die het gebied deelt en te druk is voor een het gebied.
 • Aandacht voor centrale plek van de coffeeshop (in gesprek gaan)
 • Meer reuring op de terrassen (Middenweg) 
 • Parkeren van het plein weg of althans meer scheiden van verblijfsgebied (breng ze buiten het gebied , bijvoorbeeld Van Duivenvoordestraat)
 • Kijken of het gebruik nog aansluit bij de huidige functie en inrichting van het gebied
 • Door mix van wonen, winkels en horeca nu een grotere spreiding over gebied, zou compacter moeten. 
 • Een eigen gezicht en duidelijk karakter 
 • Wielerronde en andere activiteiten
 • Levendigheid in het gebied (auto’s leven niet)
 • Gratis parkeren voor auto’s 
 • Voorzieningen voor fietsen (stimuleren van het gebruik). 
 • Rare (onduidelijke) hoekjes aanpakken (uitstraling)
 • Aandacht voor jongeren, die ook gebruik maken van het gebied (mede verantwoordelijk maken voor het gebied). 
 • Fietsbereikbaarheid verbeteren

Reactie deelnemers groep 2:

 • Veiligheid
 • Meer groen/bomen en terrassen
 • Winkels meer bezetten
 • Verpaupering tegengaan (oude panden, kranten tegen ramen)
 • Het moet gezellig worden (aankleding, sfeer)
 • Vastgoedhandelaars betrekken
 • Gezamenlijk oppakken
 • Toegankelijker worden door gemakkelijker parkeren
 • Eenduidige straatverlichting en straatmeubilair
 • Horeca in stand houden
 • Tour de waard, kermis en jaarmarkt behouden in het gebied
 • Aantrekkelijkheid gebied (uit oogpunt ondernemers) vergroten

 

Reactie deelnemers groep 1:

 • De eigen omgeving netjes houden
 • Goede ideeën aanleveren en meedenken
 • Het gesprek blijven aangaan met de gemeente
 • Als bewoners samen (met ondernemers) praktische zaken organiseren
 • Staan voor je omgeving (mensen aanspreken), wel met oog op de goede relatie met je buren
 • Gemis van samenhorigheid bij ondernemers
 • Collega ondernemers (die nu minder actief zijn) stimuleren om mee te doen
 • Shovel een dagje inzetten om grote stappen te zetten met het opruimen 

Ondernemers en bewoners samen aan de slag:

 • Liggen de belangen van ondernemers en bewoners wel zo ver uit elkaar? Bewoners kunnen ook belang hebben van een goed ondernemers klimaat. 
 • Reëel zijn dat niet iedereen het naar de zin te maken is.
 • De wil om water bij de wijn te doen moet er zijn om te komen tot een oplossing. 
 • Verbetering kennen meerdere partijen (belanghebbende). 

Rol / Taak gemeente: 

 • Meer handhaven in het gebied
 • Basis beter op orde brengen (verpaupering tegengaan)
 • Regie op het gebied, werkt beter dan vanuit een ondernemer of bewoners (groter denken)
 • Vastgoedbedrijven betrekken bij de ontwikkeling (nu bewuste leegstand?)

Reactie deelnemers groep 2:

Vanuit bewoner

 • Objectieve mening geven
 • Kleine ondernemer in het gebied bezoeken
 • Enthousiasmeren en informeren overige buurtbewoners
 • Bewoner verwacht dat gemeente blijft informeren 
 • Zorgen delen (overlast, bekendheid verkeersregels kinderen AZC) bij gemeente 
 • Specifieke zorg op dit moment: verkeerspunt taxuslaan/beukenlaan/dreef

Vanuit organisatie

 • In gesprek gaan met bewoners (beleving, wat is de kracht van het gebied)
 • Participeren bewoners
 • Verwevenheid horeca en evenementen