De Punt: verlengen weg

Gemeente Dijk en Waard (voorheen gemeente Langedijk) werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid.

Het college van Langedijk stemde op dinsdag 22 juni in met het voorlopig ontwerp dat is gemaakt door ingenieursbureau Sweco.

Bekijk voorlopig ontwerp (pdf, 1 MB)

Duurzaam en veilig

Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook zorgt de verlenging voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Bestemmingsplan en vervolg

Het bestemmingsplan is afgelopen herfst vastgesteld door de gemeenteraad van Langedijk en ook al onherroepelijk. Ingenieursbureau Sweco bereid op dit moment een bestek (compleet met inrichtingsplan) voor. Op basis hiervan zal er een subsidieaanvraag worden gedaan. Het doel is om het werk in oktober dit jaar aan te besteden. De weg wordt dan in 2023 aangelegd.

Voorlopige planning

Periode Activiteit
Januari – oktober 2022 Opstellen bestek en aanbesteding
Januari 2023 Start realisatie, communicatie over uitvoering
September 2023 Oplevering