De Punt: verlengen weg

Gemeente Dijk en Waard werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. Met dit project wordt een nieuwe weg aangelegd om de doorstroming en bereikbaarheid van Langedijk-Zuid te verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over het project en de planning. 

Waarom

Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook zorgt de verlenging voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Wie

Aannemer KWS gaat in opdracht van gemeente Dijk en Waard aan de slag. 

Wanneer

Fase 1 (van 3 juli tot en met 7 juli 2023): Onderhoudswerkzaamheden bestaande weg

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en verkeersmaatregelen aan de bestaande De punt.

Meer informatie over de werkzaamheden en gevolgen voor het verkeer op de pagina Werk aan de weg.

Fase 2 (start op 10 juli 2023): Verlengen weg

De bestaande De Punt verlengen tot aan de rotonde Nauertogt/Veertweg/Vronermeerweg.

De werkzaamheden hebben bij aanvang geen gevolgen voor het verkeer. Omleidingen worden vanaf begin oktober verwacht. Bekijk de laatste berichten op de pagina Werk aan de weg.

Fase 3: Rotonde aanbrengen op het kruispunt De Punt/Spanjaardsdam
Fase 4: Onderhoudswerkzaamheden en versmalling Spanjaardsdam
Fase 5: Aanpassen rotonde Nauertogt/Veertweg/Vronermeerweg en aanleg weg langs rotonde

  

De werkzaamheden duren tot mei 2024. 

De wegwerkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland.  

Plannen en publicaties