Bomenbuurt Zuid-Scharwoude: herinrichting

De Bomenbuurt in Zuid-Scharwoude staat op de planning voor herinrichting. De riolering, bestrating en het groen zijn toe aan vernieuwing.

Inloopbijeenkomst voor bewoners

De herinrichting van de Bomenbuurt willen we graag samen met u doen.
Wij willen graag van u weten wat uw gedachten en wensen zijn over de herinrichting.

Daarom organiseren wij op donderdag 28 september een inloopbijeenkomst.
Deze wordt gehouden tussen 14.00 en 20.30 uur in café De Roode Leeuw. Dit café is gevestigd aan de Dorpsstraat 440 in Zuid-Scharwoude.

Samen een plan maken

De vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor riolering en waterafvoer, groen, verkeer en klimaataanpassing staan u graag te woord. Wij nemen geen vooraf opgestelde plannen of tekeningen mee. Er wordt geen presentatie gehouden. Het gaat deze middag en avond over het in kaart brengen van uw wensen en ideeën.

Klankbordgroep namens de buurt

De gemeente Dijk en Waard wil de wensen voor de herinrichting zorgvuldig inventariseren. Wij zijn daarom op zoek naar bewoners van de Bomenbuurt die willen deelnemen aan een klankbordgroep.

Als lid van de klankbordgroep bent u het aanspreekpunt vanuit de wijk. We hebben ervaring met klankbordgroepen door projecten in andere wijken. Dit hebben wij als zeer waardevol ervaren.

U kunt zich op 28 september tijdens de inloopbijeenkomst opgeven voor de klankbordgroep of via het emailadres: bomenbuurtzs@dijkenwaard.nl.

Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft over de inloopbijeenkomst of over deelname aan de klankbordgroep.

Vragen

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Heeft u vragen over de bijeenkomst? 
Stuurt u dan een email naar bomenbuurtzs@dijkenwaard.nl.

Wij zien u graag op 28 september.