Kanaalpark Dijk en Waard

Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar het kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn de grens vormde tussen beide gemeenten, ligt het kanaal nu in het geografische hart van Dijk en Waard. Dat biedt een unieke aanleiding om het gebied grenzeloos aan elkaar te smeden.

Een verbindend geheel

In het gebied rondom het kanaal komen plannen, ideeën en ontwikkelingen samen. Denk aan het Stationsgebied, Westpoort, Stadshart, Westdijk, toekomst voor het Museum BroekerVeiling, Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied. Een verbindend geheel waar handelsroutes elkaar vroeger kruisten. Een gebied waar geschiedenis ligt. Een gebied dat iets zegt over de identiteit van gemeente Dijk en Waard.

Gebiedsvisie

Burgemeester en wethouders hebben de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) vastgesteld. De concept-visie heeft van medio maart tot eind april 2022 ter inzage gelegen. Bewoners konden de visie vinden op deze website. De inwoners zijn onder meer via de website, sociale media en de gemeentekrant uitgenodigd om op de concept-gebiedsvisie te reageren. 

In totaal hebben 77 bewoners, ondernemers en organisaties een reactie ingediend. Meer dan de helft van de reacties kwam uit Broek op Langedijk. Alle reacties zijn verwerkt in een Reactienota. De visie wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Bekijk het filmpje over de gebiedsvisie

Op 18 november en 6 december zijn er online bijeenkomsten gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden over het Kanaalpark. Deze bijeenkomsten hadden de volgende thema's:

  • Rust en groen
  • Levendigheid en voorzieningen
  • Verbinding centraal

Was u niet bij de bijeenkomst op 6 december? Het beeldend verslag kunt u downloaden (pdf, 10 MB).

Was u niet bij de bijeenkomst op 18 november? De samenvatting op hoofdlijnen kunt u downloaden (pdf, 175 KB).

Ter inspiratie kunt u hier kaartjes downloaden (pdf, 11 MB). Deze kaartjes geven een beeld van mogelijkheden in het gebied en kunnen aanleiding zijn tot een gesprek. Wat spreekt u aan? Wat past in dit gebied rond het kanaal? Wat vindt u totaal niet wenselijk? Mist u nog ideeën of beelden?

Vragen?

Heeft u vragen over het project ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’. Stuur ons dan een e-mail.