Molenwijk Noord-Oost: herinrichting

Elke wijk in Dijk en Waard wordt eens in de veertig jaar opnieuw ingericht, om de kwaliteit van de buitenruimte (de straten en plantsoenen) weer aan te laten sluiten bij de huidige wensen. De herinrichting voor Molenwijk Noord-Oost staat voor 2024 in de planning.

Bewonersavond herinrichting Molenwijk

Op donderdag 7 september 2023 vond er in het Huygens College locatie Middenweg, een bewonersavond plaats over het maken van het herinrichtingsplan Molenwijk Noord-Oost. 

Wilt u weten wat er tijdens de avond is besproken? Leest u dan de notulen. (pdf, 153 KB)

Tijdens de avond is er ook een presentatie gehouden. Deze presentatie kunt u bekijken (pdf, 4 MB).

Contact

Stuur een e-mail naar molenwijkno@dijkenwaard.nl