Digitale verbeelding van woning aan de Deimoslaan

De Frans: transformatie bedrijventerrein

De gemeente wil samen met ondernemers belangrijke werklocaties toekomstbestendig maken. Eén van deze locaties is De Frans. Het terrein is toe aan een opknapbeurt. Ondernemers, bewoners en natuurlijk de gemeente wisselen met elkaar ideeën uit over vernieuwing en inrichting van het terrein.

Op dit moment is er een enorme vraag van inwoners die op zoek zijn naar een woning. De gemeente wil in Dijk en Waard 10.000 woningen bouwen tot 2030. Door wonen en werken te mixen komt er ruimte bij om extra woningen te bouwen. Dit is ook mogelijk op De Frans. Door woningen toe te voegen aan een werklocatie ontstaat tegelijkertijd een inspirerende plek voor ondernemers, waar ook na 5 uur nog iets te beleven valt. Kortom, deze vernieuwing biedt kansen om het gebied transformeren naar een prettige omgeving met een levendige mix van wonen en werken. 

Waar

De Frans ligt vlakbij het treinstation en het centrum.  

Wanneer

De transformatie van De Frans zit op dit moment in de ontwikkelfase, er is nog niets concreet. De gemeente wil vanaf nu De Frans als gebied aantrekkelijker maken en ontwikkelen. De komende tijd wil de gemeente samen met bewoners en ondernemers komen tot een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Er zijn 2 drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest, waar heel veel goede ideeën uit zijn gekomen.

Versnellingslocaties

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is al onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Planning

De transformatie van De Frans zit op dit moment in de ontwikkelfase. Het hele proces duurt een aantal jaren. Hieronder ziet u een globale planning.

Inventarisatie belangen in gemeenschappelijke sessie(s) of individuele gesprekken.

Vastleggen van intenties. Afspraken maken met eigenaren en initiatiefnemers.

Uitvraag Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Formuleren van opdrachten voor onder andere procesmanagement en de stedenbouwkundige uitwerking.

Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie. Streefbeeld, afbakening en kader deelgebieden, fasering verdeelsleutel voor kosten en opbrengsten.

Stedenbouwkundige uitwerking per deelgebied

Vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de plannen voor De Frans? Stuur ons dan een mail

Heeft u liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Cynthia Kootker, projectleider De Frans: 072-57 55 169.

Wat houdt de transformatie in? 

De gemeente wil van het bedrijventerrein De Frans een aantrekkelijke en toekomstbestendige woon- en werklocatie maken. 

Hoe lang gaat de transformatie duren?

Het traject gaat jaren duren. Op de website staat een globale planning. 

Wat zijn versnellingslocaties voor woningbouw?

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is inmiddels onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Hoeveel woningen worden op De Frans gebouwd? 

Dit hangt af van de plannen die worden ontwikkeld. Naar verwachting kunnen op De Frans ruim 400 woningen worden gebouwd. Dijk en Waard heeft de ambitie om 10.000 woningen te bouwen tot 2030. Een deel van deze ambitie kan op De Frans worden gerealiseerd.

Waarom wordt het proces een proeftuin genoemd? 

De route van de herontwikkeling wordt samen met de vastgoedeigenaren en andere partijen uitgestippeld. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarom beschouwt de gemeente het transformatieproces als een proeftuin.

Er zijn toch niet alleen bedrijven gevestigd op De Frans? 

Dat klopt. Ook zorg en onderwijs zijn belangrijke functies in het gebied. Denk aan verzorgingstehuis Zuyder Waert, het Trinitas College en het Clusius College. De bedrijven horen vooral tot het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast zijn er ook nog andere functies gevestigd, zoals een kinderdagverblijf, een dansschool en een asielzoekerscentrum.