Gespreksavond voor ondenemers 11 mei

Voor het bouwen van de spooronderdoorgang is het noodzakelijk om de Zuidtangent voor langere tijd af te sluiten. Aangezien dit grote impact zal hebben op de bereikbaarheid van het gebied, besteedt het project hier apart aandacht aan. We willen graag van ondernemers weten hoe we deze hinder zoveel mogelijk kunnen beperken. Op woensdag 11 mei van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de gemeente daarom in het gemeentehuis een eerste bijeenkomst om hierover met ondernemers in gesprek te gaan. Op 6 april is er eenzelfde soort bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst op 11 mei. Meld u wel even aan via stationsgebied@dijkenwaard.nl onder vermelding van ‘aanmelding 11 mei’.