Luchtfoto van Westpoort en De Scheg in Heerhugowaard

Westpoort – De Scheg

De gemeente werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort, het open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. Het plangebied is eigendom van de gemeente en is op dit moment in gebruik als grasland en akker.

Westpoort kwam een aantal jaar geleden in aanmerking als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep, ter vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Deze plannen vonden vanwege financiële redenen geen doorgang.

Gebiedsvisie

Bij het opstellen van de gebiedsvisie wordt gekeken naar de samenhang met andere ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de verwevenheid van de infrastructuur met De Scheg (eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD) en de woonfuncties, voorzieningen en mobiliteit in het Stationsgebied Dijk en Waard. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp.

Toekomstgesprek

Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd gevraagd om mee te denken over de invulling van het gebied, om samen tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën werden gedeeld tijdens een online toekomstgesprek op 8 februari 2021 en via een online vragenlijst. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een kansenkaart.

Versnellen woningbouw

De gemeente heeft een subsidieaanvraag van 4,6 miljoen euro ingediend in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls. Het Ministerie van BZK heeft dit eind 2021 goedgekeurd. Door deze subsidie kan het bouwen van ongeveer 750 woningen, 1.000 m2 commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen versneld starten.

Nu de subsidie is goedgekeurd, is het eerstvolgende waaraan gewerkt wordt de Ruimtelijke Programmatische Verkenning. Dit houdt in dat de gemeente gaat kijken hoe het gebied eruit gaat zien.

Soorten woningen

Voor het woningbouwprogramma op Westpoort-De Scheg streeft de gemeente naar 69% betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen tot € 752,- per maand (prijspeil 2021), middelhuurwoningen tot € 1.000,- per maand en koopwoningen tot de NHG-grens.

Toekomstbeelden

De toekomstbeelden uit de kansenkaarten: wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering hebben in de subsidieaanvraag al een plek gekregen.