Herinrichting

De Rivierenwijk-Zuid krijgt een opknapbeurt en daarom is er in 2017 samen met bewoners gewerkt aan het opnieuw ontwerpen van de openbare inrichting. Dat betekent onder andere een verbetering van straten, voetpaden en parkeerplaatsen. Maar er zijn ook minder zichtbare aanpassingen, zoals een nieuwe drainage om de vochtoverlast te verminderen.

Start herinrichting

De aanleg van het warmtenet verloopt vlot en ook de drainage is inmiddels in de hele wijk aangebracht. Dat betekent dat nu ook kan worden gestart met de herinrichting van de straten, voetpaden en parkeerplaatsen in de wijk.

Vanaf januari 2022 zijn wij begonnen met bestratingswerkzaamheden.

Straat Straatgedeelte Soort werkzaamheden Startdatum Einddatum
Spaarne tussen Mark en Eem bestrating 30 mei 2022 10 juni 2022
Uiterwaard   opbreken sommige parkeerplaatsen (in 2 fases) 30 mei 2022 28 juli 2022
Donge fietsstraat asfalteren onderlagen 16 juni 2022  
Spaarne fietsstraat tussen Donge en Amstel asfalteren onderlagen   20 juli 2022
Donge/Spaarne fietsstraat aanbrengen toplagen asfalt 20 juli 2022 21 juli 2022
Donge/Spaarne   streetprint aanbrengen 22 juli 2022  
Eem-Spaarne   straatwerk, opruimen depot 16 augustus 2022 1 oktober 2022

De werkzaamheden voor de vernieuwing van het straatwerk, verlichting, spelen en groen worden uitgevoerd door aannemer Bevanos uit Utrecht. 

Tenminste een week voor de start van de werkzaamheden in uw straat informeert de aannemer u schriftelijk over de duur en aard van werkzaamheden en de te verwachten hinder. U kunt deze informatie ook ontvangen via de BouwApp. Dit is een gratis app en kunt u downloaden voor iOS en Android. Via deze app kunt u ook vragen aan de uitvoerder stellen.

De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast opleveren. Het valt niet te vermijden dat wijkbewoners tijdelijk mogelijk iets verder van huis moeten parkeren of moeten omrijden. De aannemers stemmen zeer zorgvuldig de planningen met elkaar af, zodat geen ongewenste (verkeer)situaties in de wijk ontstaan en de hulpdiensten alle woningen altijd kunnen bereiken.

Heeft u privĂ©-eigendommen op de gemeentegrond, zoals tuinhekken, hagen, schuttingen of schuurtjes? Dan heeft dan vragen we u om dit tijdig op te ruimen en de gemeentegrond vrij te maken. 

Definitief ontwerp

Uit bijeenkomsten met 3 actieve klankbordgroepen is een definitief ontwerp voor de wijk gekomen dat op 18 januari 2018 is gepresenteerd.