Sportpark De Kabel: herinrichting

Sportverenigingen SWV '27 en Tornado hebben samen met de gemeente besloten om sportpark De Kabel opnieuw in te richten. Daarnaast worden er woningen gebouwd op een deel van het terrein.

Open sportpark

In de zomer van 2021 hebben voetbalvereniging SWV'27 en handbalvereniging Tornado proefgedraaid met een open sportpark. Een sportpark dat openbaar is voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Deze proef was voor de verenigingen en de meeste jongeren uit de buurt een positieve ervaring. Daarom is besloten om hiermee verder te gaan.

Fiets- en wandelroutes

Onderdeel van het open sportpark zijn ook nieuwe fiets- en wandelroutes over het terrein. Zo wordt het park een mix van sport, groen en recreatie en hierdoor een ontmoetingsplaats voor iedereen.

Woningbouw

Door het sportpark anders in te delen, kunnen de verenigingen met minder ruimte toe. Er blijft hierdoor ongeveer 2 hectare ruimte over. Deze ruimte wordt gebruikt voor woningbouw. Op het terrein komen tussen 50 en 100 nieuwe woningen. Van deze woningen wordt 30 procent sociale huur.

Ontwerpfestival op 6 juli 2022

Hoe gaan deze plannen er precies uitzien? Om antwoord te krijgen op deze vraag gaan omwonenden en betrokkenen samen in gesprek. Wilt u een bijdrage leveren aan de plannen? U bent van harte welkom om uw ideeën te delen op het ontwerpfestival op woensdag 6 juli. Aanmelden gaat per mail bij de heer Harry Mars via h.mars@dijkenwaard.nl. De uitnodiging voor het ontwerpfestival en de kaders voor het project kunt u hieronder downloaden.

Programma ontwerpfestival

19:00 Opening door wethouder Does

19:05 Korte toelichting door sportclubs

19:10 Eerste ronde workshops:

  • Woningbouw
  • Ideeën voor een open sportpark

19:45 Plenaire terugmelding

20:00 Tweede ronde workshops:

  • Woningbouw
  • Ideeën voor een open sportpark

20:45 Plenaire terugmelding

21:00 Afsluiting en afspraken over vervolg

Documenten

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur een mail of bel 072-57 55 555.