Spooronderdoorgang en herinrichting Zuidtangent

De plannen voor de aanleg van de spooronderdoorgang van de Zuidtangent zijn bijna klaar. Het gaat niet alleen om de spooronderdoorgang. Het gaat ook over de herinrichting van de Zuidtangent, die van de N242 (Westerweg) tot aan de Parelhof loopt. Het doel is een aantrekkelijke, levendige en doorgaande route van het Stationsgebied naar het Stadshart.

Digitale visualisaties

Inloopavond

Woensdag 23 maart is er een inloopbijeenkomst. U krijgt die avond onder andere informatie over:

  • Hoe ziet de spooronderdoorgang eruit?
  • Wat is de planning? 
  • En hoe is de samenhang met de andere ontwikkelingen in het gebied? 

U bent van harte welkom op woensdag 23 maart tussen 19.30 - 21.00 uur in hotel Heer Hugo, Gildestraat 2 in Heerhugowaard.

Informatie:

Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Vervolgstappen spooronderdoorgang

De volgende stap is de aanvraag van een omgevingsvergunning. De aanvraag is inmiddels ingediend en de stukken liggen binnenkort ter inzage voor inspraak.

Ook voor de vergunningaanvraag organiseren we inloopmomenten:

  • Dinsdagavond 29 maart, van 19.00 tot 20.30 uur.
  • Vrijdagochtend 1 april, van 10.00 tot 11.30 uur.

U bent welkom om binnen te lopen voor extra toelichting of voor vragen over de aanvraag of de procedure. De locaties van deze inloopmoment zijn binnenkort bekend.

Bereikbaarheid

De bouw en de tijdelijke afsluiting van de Zuidtangent gaan hinder opleveren voor het verkeer. We willen daarom in gesprek met omwonenden, gebruikers en ondernemers over bereikbaarheid. Hoe houden we het gebied bereikbaar tijdens de bouw van de onderdoorgang? De eerste bijeenkomst over dit onderwerp:

  • Woensdagavond 6 april.
Lees meer op pagina Stationsgebied