Luchtfoto van Westpoort en De Scheg in Heerhugowaard

Westpoort – De Scheg: gebiedsontwikkeling

De gemeente werkt de komende jaren aan de inrichting van Westpoort, het open veld naast bedrijventerrein Beveland en woonwijk Butterhuizen. Het plangebied is eigendom van de gemeente en is op dit moment in gebruik als grasland en akker.

Westpoort kwam een aantal jaar geleden in aanmerking als locatie voor het nieuwe ziekenhuis van de Noordwest Ziekenhuisgroep, ter vervanging van het voormalig Medisch Centrum Alkmaar. Deze plannen vonden vanwege financiële redenen geen doorgang.

Gebiedsvisie

Bij het opstellen van de gebiedsvisie wordt gekeken naar de samenhang met andere ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de verwevenheid van de infrastructuur met De Scheg (eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD) en de woonfuncties, voorzieningen en mobiliteit in het Stationsgebied Dijk en Waard. Daarnaast is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp.

Aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden werd gevraagd om mee te denken over de invulling van het gebied, om samen tot een toekomstperspectief te komen. Ideeën werden gedeeld tijdens een online toekomstgesprek op 8 februari 2021 en via een online vragenlijst. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een kansenkaart.

De gemeente heeft een subsidieaanvraag van 4,6 miljoen euro ingediend in het kader van de Regeling Woningbouwimpuls. Het Ministerie van BZK heeft dit eind 2021 goedgekeurd. Door deze subsidie kan het bouwen van ongeveer 750 woningen, 1.000 m2 commerciële ruimte en de benodigde infrastructuur en voorzieningen versneld starten.

Nu de subsidie is goedgekeurd, is het eerstvolgende waaraan gewerkt wordt de Ruimtelijke Programmatische Verkenning. Dit houdt in dat de gemeente gaat kijken hoe het gebied eruit gaat zien.

Voor het woningbouwprogramma op Westpoort-De Scheg streeft de gemeente naar 69% betaalbare woningen. Dat zijn sociale huurwoningen tot € 752,- per maand (prijspeil 2021), middelhuurwoningen tot € 1.000,- per maand en koopwoningen tot de NHG-grens.

De toekomstbeelden uit de kansenkaarten: wensen voor betaalbaar wonen in een groene omgeving, woningen met tuin, woon-werkwoningen, ruimte voor voorzieningen, aandacht voor het verkeersnetwerk en het realiseren van geluidswering hebben in de subsidieaanvraag al een plek gekregen.

Meer dan 70 belangstellenden bezochten op woensdag 29 juni 2022 in het gemeentehuis de inloopbijeenkomst over het woningbouwproject Westpoort-De Scheg in Heerhugowaard. 

Vertegenwoordigers van de gemeente en van BPD Ontwikkeling BV waren aanwezig om de stand van zaken van het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op diverse plekken in de raadszaal stonden panelen met informatie over de woningbouwplannen voor beide locaties Westpoort en De Scheg. Ook konden de bezoekers kennis nemen van de ambities en wensbeelden van de inrichting.

Programma

Het is de bedoeling dat op beide locaties ongeveer 745 woningen worden gebouwd. Het beoogde woningbouwprogramma per locatie treft u hieronder aan. 

Westpoort: 

  • Circa 420 woningen, zowel appartementen als zogeheten grondgebonden woningen. 
  • Ongeveer 35% sociale huur en/of koop. 
  • Ongeveer 10% middeldure huur. 
  • Ongeveer 15% betaalbare koop (tot €355.000).
  • Ongeveer 40% dure koop (vanaf €355.000). 
  • Circa 1.000 vierkante meter commerciële voorzieningen. 

De Scheg: 

Ongeveer 325 appartementen. 
Ongeveer 35% sociale huur en/of koop. 
Ongeveer 15% middeldure huur. 
Ongeveer 50% betaalbare koop (tot €355.000).

Planning 

De gemeente werkt op dit moment aan de zogeheten Ruimtelijke Programmatische Verkenning voor beide bouwlocaties. Deze verkenning geeft aan hoe de woongebieden op hoofdlijnen eruit gaan zien. Daarna volgt een stedenbouwkundig Programma van Eisen. 

Vervolgens wordt voor beide locaties een bestemmingsplan gemaakt. Daarna worden de bouwplannen verder uitgewerkt en kan de vergunningsprocedure worden gestart. Naar verwachting kan de woningbouw, als eerste in De Scheg, in 2024 van start gaan.  

Documenten

Wensbeelden inrichting De Scheg (pdf, 5 MB)

Wensbeelden inrichting Westpoort (pdf, 6 MB)