Klimaat

Steeds meer krijgen we te maken met klimaatverandering en weersextremen. Er kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor water op straat blijft staan. Tegelijkertijd worden perioden van droogte langer, waardoor schade aan openbaar groen en tuinen ontstaat en drinkwatertekorten dreigen. Zomers worden warmer, waardoor het binnen huis en in versteende buurten steeds moeilijker uit te houden is.

Beleidsprogramma

Het is daarom belangrijk dat wij onze gemeente op deze klimaatverandering inrichten. Met het beleidsprogramma klimaatadaptatie (pdf, 10 MB) werken we aan een klimaatrobuuste gemeente in 2050. Bij herinrichting van de openbare ruimte en bij nieuwe ontwikkelingen werken we aan een basisveiligheidsniveau voor klimaatbestendige nieuwbouw. Ook vragen we aan projectontwikkelaars om hier rekening mee te houden.

Samen aan de slag

Ook als inwoner, ondernemer of projectontwikkelaar, kunt uw steentje bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door uw huis, gebouw, tuin of bedrijfsterrein klimaatbestendig te maken. Zorg voor voldoende groen of realiseer een groen (schuur)dak. Vang regenwater op met een regenton of vijver en breng zonwering aan. Bekijk de onderstaande links voor meer tips.