Klimaat

Steeds meer krijgen we te maken met klimaatverandering en weersextremen. Er kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor water op straat blijft staan. Tegelijkertijd worden perioden van droogte langer, waardoor schade aan openbaar groen en tuinen ontstaat en drinkwatertekorten dreigen. Zomers worden warmer, waardoor het binnenshuis en in versteende buurten steeds moeilijker uit te houden is. De gemeente Dijk en Waard houdt hier met de inrichting van de openbare ruimte rekening mee.
Bekijk hier enkele voorbeelden.

Beleidsplan

In het beleidsplan klimaatadaptatie is aangegeven hoe Dijk en Waard toewerkt naar een waterrobuuste en klimaatbestendige gemeente in 2050. Oftewel: een gemeente die om kan gaan met veranderende weersomstandigheden. Dit is vertaald in de volgende doelen voor 2050:

  • Het beperken van de overlast die wordt veroorzaakt door hevige neerslag.
  • Het bieden van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving tijdens hitte.
  • Het voorkomen van schade door langdurige droogte.
  • Het waar mogelijk beperken van de schade die wordt veroorzaakt bij een eventuele overstroming.

Het waterrobuust en klimaatbestendig inrichten gebeurt zoveel mogelijk op logische momenten. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van bestaande wijken en bij nieuwbouw. Hiervoor worden normen en richtlijnen gehanteerd. Deze zijn te vinden in het beleidsplan klimaatadaptatie (pdf, 8 MB).

Samen aan de slag

Ook als inwoner, ondernemer of projectontwikkelaar, kunt uw steentje bijdragen. Dat kan bijvoorbeeld door uw huis, gebouw, tuin of bedrijfsterrein klimaatbestendig te maken. Zorg voor voldoende groen of realiseer een groen (schuur)dak. Vang regenwater op met een regenton of vijver en breng zonwering aan. Bekijk de onderstaande links voor meer tips.