Vogelgriep

Op kinderboerderij De Beestenboel in Zuid-Scharwoude is op 14 september 2022 vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de variant waar dieren ernstig ziek van worden en van overlijden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 35 kippen, 20 ganzen en 10 parelhoenders geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een straal van 1 kilometer van de kinderboerderij ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt gescreend door de NVWA. In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In het 10 kilometergebied liggen vijf andere pluimveebedrijven. Voor deze bedrijven geldt per direct het vervoersverbod. Zuid-Scharwoude ligt in regio 2, waar de regionale ophok- en afschermplicht nog onverminderd van kracht is.

Het persbericht van het Ministerie van LNV over de vogelgriep in Zuid-Scharwoude vindt u op de website van Rijksoverheid.

Vogelgriep

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk voor bepaalde soorten vogels (waaronder kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen, zwanen, waadvogels, strandvogels, loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes) en spreeuwen). Het vogelgriepvirus komt Nederland met name binnen door trekvogels. Bij een besmetting van gehouden vogels neemt de Rijksoverheid maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Beperkte risico’s voor mensen

Vogelgriep bij mensen komt haast niet voor. Alleen door direct contact met besmette dieren kun je vogelgriep oplopen. Meestal zijn dit mensen die de dieren verzorgen of mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Spierpijn
  • Hoesten
  • Soms komt oogontsteking voor.

De ziekte vogelgriep verloopt bij mensen meestal mild, maar soms kan het ernstig verlopen.
Mensen die de afgelopen 14 dagen in direct contact  zijn geweest met vogels, bij wie vogelgriep is vastgesteld en/of griepachtige klachten ontwikkelen, wordt aanbevolen hun huisarts of de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.