Verhuizing naar het buitenland

Gaat u binnen 1 jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijven? Geef dit dan binnen 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente door. Regel dit online of in het gemeentehuis.

Let op: u kunt alleen online aangifte doen als iedereen die staat ingeschreven op het oude adres emigreert. Blijft er nog iemand achter, dan moeten alle personen die emigreren persoonlijk aan de balie in het gemeentehuis verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.
 

Inloggen met DigiD Verhuizing naar het buitenland doorgeven

Bij een aangifte van vertrek voor meerdere personen tegelijk moet het laatste adres vóór vertrek van deze personen hetzelfde zijn. Blijven er een of meer personen achter op uw woonadres? Dan komt u met iedereen die meeverhuist persoonlijk naar het gemeentehuis om de verhuizing door te geven. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen. Een schriftelijke verhuisaangifte is in dat geval niet mogelijk.
U kunt uw verhuizing naar het buitenland doorgeven ook al weet u nog niet precies op welk adres u gaat wonen. 

Als alle personen van het adres naar het buitenland vertrekken kunt u de verhuizing via de website of persoonlijk in het gemeentehuis doorgeven. 

U kunt de verhuizing doorgeven voor de volgende personen: 

 • samenwonende echtgenoten of geregistreerd partners: voor elkaar
 • iedereen vanaf 18 jaar voor zichzelf 
 • ouder, voogd of verzorger: voor hun inwonende kinderen 
 • kinderen ouder dan 16 jaar: voor hun inwonende ouders

Daarnaast gelden de volgende regels: 

 • Als er iemand op het adres blijft wonen, dan moeten alle personen die vertrekken van het adres naar het buitenland zelf persoonlijk de aangifte doen. 
 • Kinderen tot 16 jaar kunnen zelf geen aangifte doen. Dit moeten de ouders, voogden of verzorgers doen. 
 • Voor onder curatele gestelden geldt dat de curatoren de aangifte moeten doen. 
 • Van de verplichting tot het in persoon verschijnen kan worden afgeweken als de persoon verblijft in een penitentiaire instelling of niet kan komen vanwege gezondheidsredenen.

Blijven er 1 of meer personen achter op uw woonadres? Alle personen die naar het buitenland vertrekken, geven persoonlijk op het gemeentehuis hun verhuizing door. Ook minderjarige kinderen moeten meekomen. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen naar uw afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).

Als uw verhuisaangifte volledig is en de afdeling Burgerzaken deze heeft ontvangen, kunt u per direct worden uitgeschreven.

U kunt de verhuisdatum niet aanpassen bij een emigratie. Dit heeft te maken met een regel in de wet. Wij mogen namelijk alleen de datum waarop de aangifte wordt gedaan gebruiken als emigratiedatum. Als u een datum dichterbij of de feitelijke emigratiedatum wilt, moet u op deze dag de aangifte doen.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u soms aantonen dat u bent uitgeschreven uit Nederland. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar niet elke instantie accepteert elk type document. Informeer hiernaar bij de instantie die het bewijs van u wil hebben. Dit zijn de mogelijkheden:

 • Maximaal 5 dagen van tevoren komt u persoonlijk naar het gemeentehuis om uw vertrek door te geven. U krijgt dan direct een bewijs van uitschrijving mee. 
 • Heeft u uw vertrek online doorgegeven? Dan krijgt u niet automatisch een bewijs van uitschrijving. U moet dan een uittreksel uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aanvragen. U leest er meer over op nederlandwereldwijd.nl.

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte. 

U kunt uw verhuizing naar het buitenland ook op het gemeentehuis regelen. Maak online een afspraak.

Afspraak maken

Bent u zelf niet in staat de verhuizing door te geven? Dan mag iemand anders dat voor u doen. Hiervoor moet diegene wel bevoegd zijn. Download het machtigingsformulier (pdf, 67 KB) als bewijs.