Primeurfonds

Dijk en Waard stopt met verouderde regeling voor starterswoningen

De gemeente Dijk en Waard is per direct gestopt met het Primeurfonds, een regeling die het mogelijk maakte om met korting een starterswoning te kopen. De regeling had betrekking op 58 woningen in het appartementencomplex Bergmolen in Heerhugowaard. 

Vanuit het Primeurfonds gaf de gemeente een korting van 25% op de getaxeerde marktwaarde op het moment van aankoop van de woning. De nieuwe eigenaar hoefde dankzij de korting dus  niet de totale marktwaarde van de te kopen woning te financieren. Bij verkoop van de woning werd de winst (of het verlies) tussen de verkoper en de gemeente voor 50% gedeeld. 

Stichting 

Het fonds werd in 1996 in de voormalige gemeente Heerhugowaard in het leven geroepen door de Stichting Primeurfonds Noord-Kennemerland. Deze stichting werd opgericht door de  gemeente, twee lokale woningcorporaties en een lokale projectontwikkelaar. 

De gemeente beperkte zich in die tijd tot een adviserende rol en de woningtoewijzing. Het belangrijkste doel was om blijvend starterswoningen op de markt te kunnen brengen. Uiteindelijk is de regeling geheel in handen van de gemeente gekomen. 

Bestaansrecht

Anno 2022 heeft het Primeurfonds zijn bestaansrecht verloren. Een belangrijk gegeven is dat het fonds niet meer voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving. De gemeente maakt zich nu sterk voor het realiseren van meer betaalbare huur- en koopwoningen in de sociale sector. 

De huidige fondsdeelnemers kunnen een voorstel krijgen om de huidige regeling af te kopen en volledig eigenaar te worden van de woning. Toekomstige waardeontwikkeling en financieringsvrijheid komen dan volledig te gunste van de voormalig fondsdeelnemers. Makelaarskantoor CLIQ uit Heerhugowaard, zal hierbij adviseren. Het is niet verplicht om de regeling af te kopen. De regeling blijft van kracht voor de huidige fondsdeelnemers totdat de woning zal worden verkocht. 

Door beëindiging van het Primeurfonds is het dus ook niet meer mogelijk om in te schrijven als geïnteresseerde voor een woning. De vrijkomende woningen worden op de reguliere woningmarkt verkocht. 

Gemeentekas

Bij de financiële afronding van de regeling kan de gemeente naar verwachting rekenen op een positief saldo dat in het meest gunstige geval kan oplopen tot circa 3 miljoen euro. Dit is afhankelijk van de mate waarin gebruik gemaakt zal worden van de afkoopregeling. Dit bedrag vloeit terug naar de gemeentekas.  

Burgemeester en Wethouders stellen de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan het gemeentelijke fonds voor het realiseren van sociale koopwoningen.