Primeurfonds

Wilt u een starterswoning met korting kopen in Dijk en Waard? De gemeente heeft hiervoor woningen aan de Bergmolen. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor de woningen van ongeveer 52 m2 en 77 m2:

 • U bent niet eerder in het bezit geweest van koopwoning en
 • U heeft een brutosalaris van maximaal € 40.000 per jaar

Voor de woningen van 120 m2:

 • U bent niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning en
 • U heeft een brutosalaris van maximaal € 50.000 per jaar

Het maximale brutosalaris is op basis van de inkomensindexering Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
U hoeft niet in een bepaalde leeftijdscategorie te vallen om voor de woning in aanmerking te komen.

 • De woningen liggen aan de Bergmolen, huisnummers 2 t/m 116. Dit is op loopafstand van het Stadshart en 5 minuten fietsen naar het station.
 • Het complex bevat appartementen met een gebruiksoppervlak variërend van 52 tot 120 m2. Ze zijn voorzien van goede warmte -en geluidsisolatie.
 • De woningen van 52 m2 bevinden zich op de begane grond en hebben een externe bergruimte van 5 m2.

 • Als koper wordt u volledig eigenaar van de woning.
 • U krijgt een koperskorting van 25% op de marktwaarde van de woning. U hoeft dus niet de totale marktwaarde van de woning te financieren.
 • De gemeente is eigenaar en beheerder van de gegeven korting, zie voorbeeldberekening (pdf, 241 KB).
 • Bij aankoop van een woning zijn de kosten met betrekking tot overdrachtsbelasting, notaris-, kadaster- en verdere administratieve kosten verwerkt in de verkrijgingsprijs van de woning (verkoop vrij op naam). De hypotheek mag maximaal 100% van de koopsom die aan de gemeente is verschuldigd bedragen. Neem contact op met een erkende hypotheekadviseur om te zien wat u kunt lenen.
 • De afspraken tussen de eigenaar van de woning en de gemeente zijn in de akte VoV (verkoop onder voorwaarden) (pdf, 59 KB) vastgelegd.
 • Bij verkoop van de woning wordt het verschil in marktwaarde bij verkoop en aankoop verdeeld tussen verkoper en gemeente. Ieder neemt hierbij 50 % van de winst of het verlies voor zijn rekening.

Heeft u interesse in een woning?

Heeft u interesse in een woning op locatie Bergmolen en voldoet u aan de voorwaarden om voor een Primeurwoning in aanmerking te komen?

U mag 2 keer een toegewezen woning weigeren. Bij een derde weigering wordt uw inschrijving de wachtlijst verwijderd. Uiteraard houden wij rekening met de voorkeur voor de grootte van het appartement.

Heeft u uw woning destijds gekocht met de regeling Gereglementeerd Eigendom (GE) of via Verkoop onder Voorwaarden (VoV)? Dit staat op uw akte van levering, die u bij aankoop van de woning van de notaris heeft ontvangen. Dit is belangrijk voor de verkoop, omdat de procedures verschillend zijn.

A.Woning aangekocht volgens overeenkomst GE regeling

Stap 1: Makelaar kiezen voor taxatie

U bepaalt welke makelaar uw woning taxeert. De makelaar moet aangesloten zijn bij NVM Makelaars of VBO makelaars. De makelaar moet op de hoogte zijn van het GE-systeem van de gemeente. 

U geeft aan de gemeente door dat u uw woning aan de Bergmolen will laten taxeren en/of verkopen. Hiervoor stuurt u een brief of mailt u naar de gemeente:
Gemeente Dijk en Waard
t.a.v. Primeurfonds
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Stuur een e-mail

In de brief of e-mail geeft u aan:

 • Om welke woning het gaat
 • Hoe de gemeente u kan bereiken
 • Welke makelaar de woning gaat taxeren en welke makelaar de woning gaat verkopen. Let op: dit mag niet dezelfde makelaar zijn en beide makelaars moeten aangesloten zijn bij NVM of VBO.

Stap 2: Opdracht voor taxatie

De gemeente geeft aan de makelaar opdracht voor taxatie. De gemeente vergoedt eenmalig de taxatiekosten tot maximaal € 350,- (excl. BTW). De gemeente betaalt dit bedrag aan de makelaar op basis van een factuur.
Het taxatierapport wordt naar de gemeente gestuurd. Daarin moet de waarde van de zelf aangebrachte verbeteringen apart vermeld worden. De afschriften van de aankoopfacturen van de zelf aangebrachte verbeteringen geeft u af aan de taxerende makelaar.

Stap 3: Verkoopprijs berekenen

De gemeente beoordeelt de taxatie en berekent de GE-prijs. Dit is het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop. Dit bedrag wordt berekend op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de GE-bepalingen toen u de woning heeft gekocht.
Bij twijfel over het taxatierapport kan de gemeente een hertaxatie laten doen. Als de eerder uitgevoerde taxatie niet juist is worden de kosten van de hertaxatie afgetrokken van uw vergoeding taxatiekosten.

Op basis van de berekende GE-prijs, zie voorbeeldberekening  (pdf, 149 KB) kunt u besluiten om wel of niet definitief door te gaan met de verkoop van de woning.

Stap 4: Start verkoop

 • Besluit u door te gaan met de verkoop van de woning, geeft u dit door aan de gemeente.
 • U levert een kopie van het energie certificaat van de woning in bij de verkopende makelaar.
 • De gemeente kijkt of er een passende kandidaat op de wachtlijst staat. Als dat niet zo is kunt u zelf een passende kandidaat aandragen om de woning te kopen.
 • Als er een passende kandidaat is geeft u, samen met de gemeente, een makelaar de opdracht de bezichtigingen en het opstellen van de standaard verkoopovereenkomst verder af te handelen. Let op: dit moet een andere makelaar zijn, dan de makelaar die de taxatie van de woning heeft uitgevoerd.

De gemeente verstrekt hiervoor eenmalig een bijdrage in de verkoopkosten van maximaal € 2.062 (excl BTW). Deze factuur zal bij de overdracht bij de notaris via de nota van afrekening betaald worden.
Als er nog geen passende kandidaat is, geeft u samen met de gemeente aan een makelaar de opdracht uw woning te verkopen. Dit moet een andere makelaar zijn dan de makelaar die de taxatie van de woning heeft uitgevoerd. De gemeente toetst of de kandidaat-koper voldoet aan de geldende voorwaarden. Na akkoord van de gemeente kan de verkoopprocedure voortgezet worden. De gemeente verstrekt hiervoor eenmalig een bijdrage in de verkoopkosten met een maximum van € 2.268 (excl BTW). Deze factuur zal bij de overdracht notaris via de nota van afrekening betaald worden

Stap 5: Verkoopovereenkomst

Voor het opstellen van de koopovereenkomst moet de makelaar gebruik maken van de verkoopovereenkomst (pdf, 89 KB).

Stap 6: Overdracht van de woning

Als u en de koper de verkoopovereenkomst hebben getekend, stelt Actus notarissen de akte van levering op en kan er een afspraak gemaakt worden wanneer de woning wordt overgedragen.
De overdracht van de woning gaat via een zogenoemde ABC levering. De gemeente wordt dan kort de eigenaar van de woning. De gemeente verkoopt de woning dan door aan de koper, onder de VoV-bepalingen.

B. Woning aangekocht volgens VoV (verkoop onder voorwaarden)

Stap 1: Taxatie van de woning

U geeft aan de gemeente door dat u uw woning aan de Bergmolen wilt verkopen. Hiervoor stuurt u een brief of mailt u naar de gemeente:
Gemeente Dijk en Waard
t.a.v. Primeurfonds
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Stuur een e-mail

In de brief geeft u aan:

 • Om welke woning het gaat
 • Hoe wij u kunnen bereiken

De gemeente geeft de makelaar opdracht de woning te taxeren. Deze taxatiekosten worden eenmalig door de gemeente betaald.

Stap 2: Verkoopprijs berekenen

Op basis van de taxatiewaarde berekent de gemeente de verkoopprijs, zie voorbeeldberekening (pdf, 151 KB).
Bij verkoop van de woning wordt de waardeontwikkeling (verschil in marktwaarde bij verkoop en de marktwaarde bij aankoop), verdeeld tussen verkoper en gemeente waarbij ieder 50 % van de winst of verlies voor zijn rekening neemt.
U kunt dan besluiten om wel of niet definitief door te gaan met de verkoop van de woning.

Stap 3: Start verkoop

Als u besluit door te gaan met de verkoop van de woning, geeft u dit door aan de gemeente. U levert dan ook een kopie van het energie certificaat van de woning in.
De gemeente kijkt of er een passende kandidaat op de wachtlijst staat. Als dat niet zo is kunt u zelf een passende kandidaat aandragen om de woning te kopen.
Als er een passende kandidaat is geeft de gemeente een makelaar de opdracht de bezichtigingen en het opstellen van de standaard verkoopovereenkomst verder af te handelen.  Dit moet een andere makelaar zijn, dan de makelaar die de taxatie van de woning heeft uitgevoerd.
De gemeente verstrekt hiervoor eenmalig een bijdrage in de verkoopkosten met een maximum van € 2.062 (excl BTW). Deze factuur zal bij de overdracht notaris via de nota van afrekening betaald worden.
Als er nog geen passende kandidaat is, geeft de gemeente de makelaar opdracht de verkoopprocedure te starten. Als de woning binnen 3 maanden na start van de verkoopprocedure bij de makelaar nog niet verkocht is, dan heeft de gemeente een terugkoopplicht.
De gemeente verstrekt hiervoor eenmalig een bijdrage in de verkoopkosten met een maximum van € 2.268 (excl BTW). Deze factuur zal bij de overdracht notaris via de nota van afrekening betaald worden.

Stap 4: Verkoopovereenkomst

Voor het opstellen van de koopovereenkomst moet de makelaar gebruik maken van de verkoopovereenkomst (pdf, 89 KB).

Stap 5: Overdracht van de woning

Als u en de koper de verkoopovereenkomst hebben getekend, stelt Actus notarissen de akte van levering op. Daarna kan er een afspraak gemaakt worden om de woning over te dragen.