Subsidie Jeugd

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op jeugd. Activiteiten waardoor kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidie.

Download formulier subsidie jeugd (pdf, 338 KB)

Subsidievoorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Jeugd 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

 De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Laagdrempelige jeugdactiviteiten in de vrije tijd (sociaal-culturele jeugdactiviteiten) door organisaties met jeugdleden.
  • De ontwikkeling van kinderen en ontplooiing van de bredere talenten van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar binnen een brede school dan wel kindcentrum, alsmede de stimulering van één integraal kindcentrum (brede schoolbeleid).

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

Wanneer dient u uw aanvraag in? Hiervoor kijkt u naar wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2022: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 september 2021. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 september in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.
  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 6 juli als officiële datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl 

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.