Langedijk-West: toekomstig woongebied

In Dijk en Waard is veel vraag naar nieuwe woningen. De gemeente wil in Dijk en Waard 10.000 woningen bouwen vóór 2030. Samen met de provincie ziet de gemeente goede kansen om woningen te bouwen aan de westkant van Zuid- en Noord-Scharwoude. In dit gebied is er misschien ook plek voor tijdelijke woningen (flexwoningen). Gemeente, provincie en waterschap werken de komende tijd samen aan ideeën om dit gebied te ontwikkelen. Ook worden daarbij de grondeigenaren betrokken. Daarnaast worden de plannen ook in de regio besproken. Tot slot bekijken we hoe de ideeën voor het plangebied Langedijk-West passen in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is het plan voor de hele gemeente. 

Waar

Het plangebied Langedijk-West ligt aan de westkant van Zuid- en Noord-Scharwoude. Het gebied ligt ongeveer tussen de Veertweg, Pieter Zeemanweg en Westelijke Randweg. Het wordt nu vooral gebruikt als agrarische grond. Het gebied is ruim 200 hectare groot.

Wanneer

2e helft 2023: Ontwikkeling gebiedsvisie

De gemeente, provincie en het waterschap werken de komende tijd samen aan een gebiedsvisie. In een gebiedsvisie staan de belangrijkste punten die nodig zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Dit kunnen belangrijke punten zijn op het gebied van verkeer, betaalbare woningbouw, energie, klimaat en voorzieningen in het toekomstig woongebied. De gemeente heeft hierbij hulp gevraagd aan een bureau met specialisten. Zodra de gebiedsvisie is afgerond, wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad van Dijk en Waard. 

Naar verwachting 1e kwartaal 2024: Plan voorleggen aan gemeenteraad

Nieuws

  • Gemeente en provincie onderzoeken Langedijk-West als mogelijke woningbouwlocatie - 16 december 2022