Dwangsom aanvragen of beroep instellen bij te late beslissing

Als u een aanvraag, voor bijvoorbeeld een vergunning of subsidie, heeft ingediend en de gemeente te laat daarover een beslissing neemt kunt u recht hebben op een dwangsom. Een dwangsom is een boete die de gemeente u moet betalen. De gemeente reageert te laat als de wettelijke of redelijke termijn is verlopen.

In gebreke stellen

U laat de gemeente via onderstaand formulier weten dat ze te laat heeft besloten. Dit heet ‘in gebreke stellen’. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op naar de gemeente.

Formulier dwangsom downloaden

Uitleg van de dwangsomprocedure

Met het insturen van het dwangsomformulier stelt u de gemeente ‘in gebreke’. De gemeente heeft dan nog 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dit niet, dan heeft dat 2 gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen (dwangsomregeling). Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en 2 weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,-.
  2. U kunt direct beroep instellen (beroepsregeling). Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld en 2 weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien direct beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen 2 weken te beslissen.

Uitstellen beslistermijn

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. De beslistermijn wordt dan uitgesteld. U wordt hier altijd over geïnformeerd vóór het eindigen van de oorspronkelijke beslistermijn. Bij een uitgestelde beslistermijn heeft u niet meteen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

Meer informatie

  • Algemene informatie over dwangsom vindt u op de site van Rijksoverheid
  • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op overheid.nl