Te late beslissing op aanvraag of bezwaar

U heeft een aanvraag gedaan of ergens bezwaar tegen gemaakt. Is de gemeente te laat met beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U vraagt de gemeente dan binnen 2 weken alsnog te beslissen. 

Gemeente in gebreke stellen

Dwangsom

Heeft u 14 dagen nadat u een ingebrekestelling heeft gestuurd, nog geen beslissing van de gemeente gekregen? Dan moet de gemeente u mogelijk een geldbedrag betalen. Dit noemen we een dwangsom.

De gemeente betaalt u per dag dat zij te laat beslist.
U kunt een dwangsom krijgen voor maximaal 42 dagen. Dit is maximaal een bedrag van
€ 1.260,-.

De dwangsom begint te lopen één dag nadat er 2 weken zijn verstreken sinds u de ingebrekestelling heeft gestuurd.
De gemeente stuurt u een brief over deze betaling. Dit gebeurt uiterlijk twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd is.

U heeft alleen recht op een dwangsom als u een ingebrekestelling heeft gestuurd.

In beroep gaan

Naast het verkrijgen van de dwangsom kunt u ook rechtstreeks in beroep gaan bij de rechter. U stuurt dan een verzoek naar de rechtbank. We noemen dit een beroepsschrift. In uw beroepsschrift vertelt u dat de gemeente te laat is met een beslissing.

U unt hiervoor het online formulier gebruiken op de website van de Rechtspraak.

Hebt u de maximale vergoeding van de gemeente gehad, maar nog geen beslissing? Dan kunt u nog steeds in beroep gaan.

Uitspraak van de rechter

Vind de rechter dat u gelijk heeft en heeft de gemeente nog geen besluit genomen? Dan kan de rechter bepalen dat de gemeente binnen 2 weken na de uitspraak een alsnog besluit moet nemen. Als de gemeente ook na deze 2 weken geen beslissing heeft genomen, dan stelt de rechter een nieuwe dwangsom vast.

De rechter kan ook besluiten om de gemeente meer tijd te geven om te beslissen. De beslistermijn wordt dan uitgesteld.

Kosten

Om in beroep te gaan moet u kosten voor de rechtbank betalen. We noemen dit griffierechten. Hoeveel dit is kunt u lezen op de website van de Rechtspraak.

Meer informatie

  • Meer algemene informatie over een dwangsom vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • Meer informatie over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen vindt u op overheid.nl