Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Lijdt u schade door schuld of nalatigheid van de gemeente? Dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeente alleen iets verwijten als zij een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Daarbij moet er een direct verband zijn tussen het toedoen of nalaten van de gemeente en de geleden schade.

Inloggen met DigiD Schade melden Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Schade melden (ondernemers)

De aansprakelijkheid van de gemeente moet worden aangetoond. U bent verplicht om dit te bewijzen. Het is daarom belangrijk om uw schadeclaim goed te onderbouwen. De volgende gegevens zijn in ieder geval nodig voor een goede schadeafhandeling:

  • een volledig ingevuld schadeformulier
  • een goede aanduiding van de schadelocatie (in welke straat? ter hoogte van welk huisnummer?)
  • foto’s: in ieder geval een overzichtsfoto en een detailfoto
  • een goed uitgelegde schadenota of schadebegroting
  • de originele aankoopbon van een beschadigde zaak
  • een politierapport (indien aanwezig)
  • getuigenverklaringen (indien van toepassing)

De afdeling Schade – Verzekeringen kan u nog om aanvullende gegevens vragen.

Bij schade door de staat van wegen, paden, en stoepen, is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat een weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.

Heeft u een vraag over schademelding? Stuur een e-mail.