Begraafplaatsen

Dijk en Waard heeft 8 gemeentelijke begraafplaatsen:

 • Broek op Langedijk aan de Dorpsstraat 72 in Broek op Langedijk
 • Krusemanlaan aan de Krusemanlaan 3 in Heerhugowaard
 • Noord-Scharwoude aan de Kerklaan 8a in Noord-Scharwoude
 • Oostervaart aan de Oostelijke Randweg 30a in Zuid-Scharwoude
 • Oudkarspel aan de Dorpsstraat 878 in Oudkarspel
 • Sint-Pancras aan de Bovenweg 93b in Sint-Pancras
 • Veenhuizen aan de Kerkweg 26 in Veenhuizen
 • Zuid-Scharwoude aan de Koog 30 in Zuid-Scharwoude

Alle begraafplaatsen, behalve begraafplaats Krusemanlaan, zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Begraafplaats Krusemanlaan is in de zomer vanwege de gedeelde elektrische poort met het crematorium geopend van 07:00 tot 21:30 uur.

Begraven van een volwassene

De gemeente biedt 2 soorten bestemmingen: het particuliere graf en het algemene graf. Algemene graven geeft de gemeente alleen uit op de begraafplaatsen op Broek op Langedijk, Krusemanlaan, Oostervaart en Sint-Pancras.

 • Particulier graf: u koopt de rechten van dit graf voor 20 jaar (steeds te verlengen met 10 of 20 jaar). De gemeente biedt graven aan in algemene, rooms katholieke en islamitische grafrijen.
 • Algemeen graf: u huurt het gebruik van één van de graflagen voor maximaal 10 jaar.

Begraven van een kind

Kinderen kunnen uiteraard in een particulier graf begraven worden. Voor kinderen met een lengte tot ongeveer 120 centimeter biedt de gemeente ook particuliere kindergraven aan met een kleinere afmeting. Kindergraven biedt de gemeente aan op de begraafplaatsen Broek op Langedijk, Krusemanlaan, Oostervaart en Sint-Pancras. Op Krusemanlaan zijn er twee maten: 80 en 120 centimeter lang. Voor grotere kinderen is er het gewone particuliere graf.

Begraven van een foetus

De gemeente biedt voor het begraven van kindjes, die na minder dan 24 weken levenloos ter wereld zijn gekomen óf binnen 24 uur na de geboorte zijn overleden, een plek in het foetusgraf op de begraafplaats Krusemanlaan aan. Er is een herdenkingszuil waarop u een naamplaatje kunt plaatsen. U huurt voor het naamplaatje een plek op de herdenkingszuil voor een periode van 10 jaar.

Aanvraag tot het begraven

De begrafenisondernemer dient meestal de aanvraag voor een begrafenis in. Hij of zij regelt vaak ook de aangifte van overlijden en het verlof tot begraven.

Voor het maken van een afspraak voor een begrafenis neemt u contact op met de gemeente.

De gemeente biedt 2 typen bestemmingen voor het bijzetten van as: het particuliere urnengraf en de algemene urnennis. Urnengraven geeft de gemeente uit op de begraafplaats Broek op Langedijk en Krusemanlaan. Urnennissen geeft de gemeente uit op alle begraafplaatsen behalve Veenhuizen.

 • Particulier urnengraf: u koopt van dit graf de rechten voor 20 jaar (te verlengen met 10 of 20 jaar).
 • Algemene urnennis: u huurt het gebruik van de nis voor 10 of 20 jaar (onder voorwaarden te verlengen met 10 of 20 jaar).

Let op! Als u bij het bijzetten in een urnengraf gebruik maakt van een biologisch afbreekbare asbus, is het opgraven achteraf niet meer mogelijk.

Verstrooien van as

De gemeente biedt 1 bestemming aan voor het verstrooien van as: het strooiveld met een herdenkingszuil. Deze biedt de gemeente op dit moment alleen aan op de begraafplaats Krusemanlaan. U kunt op de zuil een naamplaatje laten plaatsen. U huurt voor het naamplaatje een plek op de herdenkingszuil voor een periode van 10 jaar.

Aanvraag tot het bijzetten of verstrooien

Voor het maken van een afspraak voor een asbijzetting of asverstrooiing neemt u contact op met de gemeente.

De meeste mensen laten de as bijzetten als het gedenkteken klaar is. Dit hoeft niet per se. Het laten maken van een gedenkteken kost meestal enkele weken.

De gemeente biedt ongeveer een jaar van te voren de rechthebbende aan om de termijn van grafrecht te verlengen. Dit aanbod ontvangt de rechthebbende schriftelijk.

Verlengen mag op verzoek, vanaf twee jaar voorafgaand aan het einde van de termijn. Verlengen is verplicht als het noodzakelijk is om de grafrust te garanderen.

Aanvragen verlenging

Dien een aanvraag in tot het verlengen van een grafrecht door het aanvraagformulier (pdf, 40 KB) in te vullen en naar de gemeente op te sturen.

Als rechthebbende van een graf kunt u een verlof aanvragen om een of meerdere stoffelijke overschotten uit een graf te laten opgraven. Dit om deze elders te herbegraven of alsnog te laten cremeren.

Als de begrafenis 2 maanden tot 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden kunt u alleen een vergunning krijgen onder zeer bijzondere omstandigheden.

Opgraven van een asbus

Als rechthebbende of geregistreerd gebruiker van een asbestemming kunt u een verlof aanvragen om een of meerdere stoffelijke asbussen te laten opgraven of uithalen. Dit om deze elders opnieuw bij te zetten of alsnog te verstrooien. 

Als u bij het bijzetten in een urnengraf gebruik heeft gemaakt van een biologisch afbreekbare asbus, is het opgraven niet meer mogelijk.

Aanvragen opgraving

U dient een verzoek tot opgraving in door het aanvraagformulier (pdf, 44 KB) in te vullen en naar de gemeente op te sturen.

Bekijk hieronder het tarievenoverzicht voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Bekijk het tarievenoverzicht (pdf, 6 KB)

U heeft geen vergunning nodig voor het plaatsen van een grafbedekking.  Er zijn wel regels voor bijvoorbeeld de dikte, het materiaal en de fundering van het gedenkteken en voor beplanting. Deze regels staan in het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen (pdf, 18 KB)

Voor het plaatsen van een gedenkteken maakt u telefonisch een afspraak met de Uitvoerder Begraafplaatsen, telefoonnummer: 06-23148785. Hij beoordeelt bij de plaatsing of het gedenkteken voldoet aan de regelgeving.

In stand houden en onderhouden grafbedekking

U bent zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van de grafbedekking. Ook het schoonhouden van de steen en het verzorgen van de beplanting is uw taak.