Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap moet bij de gemeente rechtsgeldig gemaakt worden. Na de uitspraak van de rechtbank zorgt uw advocaat hiervoor. De echtscheidingsbeschikking wordt dan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u getrouwd bent.

Geregistreerd partnerschap kan op dezelfde wijze beëindigd worden als bij een huwelijk. Daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Onder voorwaarden kan het partnerschap ook beëindigd worden door een advocaat of een notaris. De voorwaarden zijn:

  • Er zijn geen minderjarige kinderen
  • Er is overeenstemming over de beëindiging

De beschikking van de ontbinding geregistreerd partnerschap moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dit moet in de gemeente waar u het partnerschap bent aangegaan. Uw advocaat kan dit voor u doen.

Als u in het buitenland bent gescheiden, bent u verplicht uw echtscheiding in uw Nederlandse woonplaats registreren. Dit doet u persoonlijk in het gemeentehuis. Hiervoor neemt u contact op.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs(paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • De originele echtscheidingsdocumenten. Uit deze documenten moet blijken dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is en dat er geen beroep meer mogelijk is. Let op: Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. Informatie over het legaliseren van documenten vindt u op de site nederlanderswereldwijd.nl.
  • Een vertaling van de tekst, als het vonnis niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans is geschreven. Teksten in een andere taal moeten vertaald zijn door een beëdigd tolk of vertaler. Eventueel kan de gemeente alsnog om een Nederlandse vertaling vragen

Afhankelijk van het land waar u bent gescheiden, moet u wellicht meer documenten tonen. Tijdens uw afspraak krijgt u een overzicht van de documenten die nog nodig zijn.

Als alle stukken in orde zijn en de echtscheiding rechtsgeldig is volgens de Nederlandse wet, wordt uw echtscheiding geregistreerd. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

Gaat u scheiden of uit elkaar? Of heeft u twijfels over uw relatie? Bij de afdeling Het Sociaalplein kunt u terecht voor gratis informatie, advies of hulp. Maak een afspraak met Het Sociaalplein. Bellen of mailen mag ook.

Naar de website van Het Sociaalplein