Gecombineerde achternaam

Ouders hebben de keuze om hun (1e) kind de achternaam van de vader en die van de moeder te geven. Eerder kon alleen voor de achternaam van 1 van de ouders gekozen worden.

Mogelijkheden

Als u nu bij de gemeente komt voor het doorgeven van de geboorte of erkenning van uw 1e ongeboren kind, dan kunt u kiezen voor de volgende achternamen:

  • De achternaam van de moeder (bijvoorbeeld 'Dias')
  • De achternaam van de erkenner (bijvoorbeeld 'de Vos')
  • Een combinatie van de achternamen ('Dias de Vos' of 'de Vos Dias')

Kinderen geboren voor 2024 maar na 2015

Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren geldt er een overgangsregeling. Is uw oudste kind geboren in deze periode en wilt u voor uw kind(eren) de dubbele achternaam? U kunt dan heel 2024 een akte van naamskeuze laten opmaken. De naamskeuze geldt dan voor alle kinderen van dezelfde ouders. Een wijziging kan alleen met toestemming van beide ouders. Dit wordt in persoon, door beide ouders, gedaan bij de balie in het gemeentehuis. 

Is uw oudste kind geboren vóór 1 januari 2016? Dan is de keuze voor de dubbele geslachtsnaam niet mogelijk voor dit kind en alle volgende kinderen binnen dezelfde relatie.

Afspraak maken

Neem contact op om een afspraak te maken als u een akte wilt laten opmaken. U kunt ons uiteraard ook bellen als u nog vragen heeft. Wij helpen graag. Meer informatie over de gecombineerde achternaam is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Kosten

Aan de akte van naamskeuze zijn kosten verbonden:

  • Voor het eerste kind:  € 75,00
  • Voor alle volgende kinderen: € 50,00

Deze tarieven gelden landelijk. Na het wijzigen van de achternaam vervallen alle identiteitsbewijzen (paspoort en/of ID-kaart). Deze documenten moeten ingeleverd worden. Houd er rekening mee dat u dit opnieuw moet aanvragen en betalen.

Achternaam andere ouder toevoegen

Binnen de overgangsregeling kan alleen de achternaam van de andere ouder worden toegevoegd aan de huidige achternaam. Wijziging is alleen mogelijk als beide ouders hier toestemming voor geven. 

Achternaam volledig wijzigen

Wilt u de achternaam wijzigen van de naam van de ene ouder naar de andere ouder? Deze wijziging valt niet onder de overgangsregeling. Daarom zijn de voorwaarden en kosten anders. Kijk op de website van Justis voor meer informatie.

Wat gebeurt er als ik geen keuze maak?

U kunt de achternaam bij de gemeente vastleggen in een akte van naamskeuze. Maar dit is niet verplicht. Als u geen keuze maakt, gelden de volgende regels:

  • Zijn de ouders getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.
  • Zijn de ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

Wat moet ik nog regelen nadat de naam is aangepast?

De wijziging van de achternaam wordt automatisch verwerkt door andere overheidsinstanties. Houd er rekening mee dat u het zelf nog wel moet doorgeven aan andere organisaties zoals school, kinderopvang of tandarts.