Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om Dijk en Waard netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet u wel een vergunning aanvragen.

Regels in de APV

In de APV zijn regels opgenomen die te maken hebben met:

  • de openbare orde;
  • het milieu en het uiterlijk aanzien van de stad;
  • strafmaatregelen;
  • seksinrichtingen, straatprostitutie e.d.;
  • overige onderwerpen zoals fout parkeren, collecteren, etc.

De gemeente heeft een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in dienst. Zij houden toezicht op de naleving van de opgestelde regels in de APV. Bij overtreding van die regels kunt u een geldboete krijgen of kunt u in hechtenis worden genomen voor maximaal drie maanden.

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn per 1 januari 2022 gefuseerd tot gemeente Dijk en Waard. De Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Dijk en Waard is nog niet vastgesteld. Hieronder vindt u de Algemene Plaatselijke Verordeningen van Langedijk en Heerhugowaard.

APV Heerhugowaard APV Langedijk