College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) bestuurt de gemeente. In Dijk en Waard bestaat het college van B en W uit de burgemeester en 6 wethouders. Daarnaast is er een gemeentesecretaris, die het hoofd is van alle ambtenaren. Op deze pagina stellen zij zich aan u voor. Welke taken heeft het college? En hoe zijn die taken (portefeuilles) verdeeld: dus welk collegelid doet wat? Ook leest u hier wat de plannen zijn tot 2026. Tot slot vindt u hier de mogelijkheden om in contact te komen met het college van B en W.

Taken college van B en W

  1. Het college maakt plannen en beleid voor de gemeente. De gemeenteraad controleert het college daarbij. Allereerst beslist de gemeenteraad of de plannen van het college doorgaan. En verder is de gemeenteraad verantwoordelijk voor de financiën.
  2. Het college voert zelfstandig wetten en regelingen uit van het Rijk en de provincie Noord-Holland.

Contact met het college van B en W

Vragen? Neem contact op met het bestuurssecretariaat via e-mail of telefoonnummer 072 204 49 50.

Voor persvragen: bel met de perstelefoon 072-575 52 53 of mail naar persvoorlichting@dijkenwaard.nl. Op de perspagina vindt u ook rechtenvrije foto’s van het college.

Wilt u de burgemeester en/of wethouder(s) uitnodigen voor een bijzonder moment? Dat kan met het uitnodigingsformulier.

Uitnodigingsformulier

Plannen tot 2026

Hieronder kunt u het Coalitieakkoord 'Thuis in Dijk en Waard' en het Collegeprogramma downloaden en bekijken. In het Collegeprogramma zijn de plannen uit het Coalitieakkoord uitgewerkt naar doelen en acties tot 2026.