Verordeningen en beleidsregels

De gemeenteraad en het college stellen lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels. Verordeningen gaan over zaken zoals:

  • Verplichtingen: zoals de Belastingverordening
  • Hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert: bijvoorbeeld de Wmo-verordening en Algemene Plaatselijke Verordening APV
  • Uw rechten: bijvoorbeeld de subsidieverordening
Actuele regels via site overheid.nl


De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn per 1 januari 2022 gefuseerd. Hieronder vindt u de nog geldende verordeningen en beleidsregels van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Langedijk
Heerhugowaard