Woo-verzoek indienen

Wilt u graag informatie opvragen die (nog) niet openbaar is? Dat kan dankzij de Wet open overheid (Woo). U kunt een Woo-verzoek indienen om meer inzicht in het handelen van de gemeente te krijgen.

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. U kunt informatie opvragen als het in documenten is vastgelegd. Ook moet het verzoek te maken hebben met de publieke taak van de gemeente. 

Woo-verzoek indienen

Vermeld in uw verzoek

  • Dat het om een Woo-verzoek gaat.
  • Over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen.
  • Over welke periode u de informatie wilt ontvangen.
  • Welke documenten u wilt inzien.
  • Uw volledige naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen maakt de gemeente informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld:

  • Privacygegevens van personen.
  • Concurrentiegevoelige informatie, zoals bedrijfsinformatie.
  • Persoonlijke meningen van medewerkers. Bijvoorbeeld een reactie van een beleidsmedewerker die hij of zij heeft gedeeld tijdens een interne vergadering.

De uitzonderingen vindt u terug in hoofdstuk 5 van de wet.

U krijgt een ontvangstbevestiging wanneer uw verzoek goed bij de gemeente is aangekomen. Als wij nog vragen hebben over uw verzoek, nemen wij binnen 2 weken contact met u op.

Een dag na ontvangst heeft de gemeente 4 weken om uw verzoek af te handelen. Soms is deze periode te kort om alle informatie te verzamelen en te beoordelen. In dat geval wordt de periode met 2 weken verlengd. Als dit nog steeds niet haalbaar is, neemt de gemeente contact met u op. U kunt dan aangeven welke informatie u graag als eerst wilt ontvangen. 

Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen. In de zienswijze geeft u aan waarom u vindt dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Deze procedure kan ervoor zorgen dat het besluit van de gemeente vertraging oploopt.

Stuur uw Woo-verzoek op naar:
Gemeente Dijk en Waard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Let hierbij op bovenstaande punten.

U krijgt de documenten zoveel mogelijk digitaal toegestuurd. Wilt u het liever per post ontvangen? Vermeld dit dan duidelijk in uw verzoek of neem contact met ons op. 

Het is gratis als u de documenten per e-mail wilt ontvangen. Als u de informatie per post wilt ontvangen, zijn daar kopieerkosten aan verbonden. 

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In de reactie die u ontvangt staat hoe u dit doet.