Informatie voor/over Oekraïense vluchtelingen

Sinds februari 2022 is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Dijk en Waard vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente en ook inwoners van Dijk en Waard vangen gevluchte Oekraïners op. Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen en antwoorden. We houden deze pagina zo actueel mogelijk.

Opvang en verblijf

De gemeentelijke opvanglocatie in Dijk en Waard is het Transferiumgebouw in Heerhugowaard. In Dijk en Waard worden minstens 278 mensen ontvangen voor minimaal een aantal maanden.

Meer informatie over ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne bij aankomst, registratie en verblijf in Nederland vindt u op de site van Rijksoverheid.

Ja, Oekraïense vluchtelingen in Nederland moeten zich inschrijven bij de gemeente. Ze worden dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met hun verblijfadres. Een aantal dagen na de inschrijving krijgt u van de gemeente een Burgerservicenummer (BSN nummer). 

Een BSN nummer is nodig om:

 • te mogen werken 
 • een bankrekening te openen
 • een zorgverzekering aan te vragen

Inschrijven kan op het gemeentehuis in Heerhugowaard (Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard). Voor een afspraak voor inschrijving belt u naar+31 72-575 55 55. Neem uw Oekraïens paspoort of identiteitskaart mee naar de afspraak. 

De gemeente informeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na de inschrijving. De IND zal de verblijfsrechtelijke procedure starten. Het kan zijn dat dit niet direct na de inschrijving gebeurt.

Inschrijven zonder Oekraïens paspoort of identiteitskaart.

 • Kinderen van Oekraïense gevluchte gezinnen kunnen zonder paspoort of identiteitskaart worden ingeschreven. 
 • Oekraïners zonder identificatiebewijs kunnen zich inschrijven bij de gemeente met een identificerend certificaat van de Oekraïense ambassade.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit kunnen zich inschrijven in de gemeente wanneer zij identiteitspapieren hebben en rechtmatig verbleven in Oekraïne. 

Wanneer u zich ingeschreven heeft bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt u een BSN-nummer van de gemeente. Dit gebeurt een aantal dagen na de inschrijving. Inschrijven kan op het gemeentehuis in Heerhugowaard. Bel voor een afspraak naar +31 72 575 55 55.

Een verblijfssticker ontvangt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Lees meer informatie op de site van IND, onder het kopje 'Sticker of pasje (O-document)'. 

Inkomen en werk

U heeft recht op leefgeld als u gevlucht bent uit Oekraïne en in Dijk en Waard verblijft én als u ingeschreven staat bij de gemeente. Het leefgeld wordt stopgezet wanneer u betaald werk heeft, met uitzondering van vrijwilligerswerk.

Het leefgeld wordt gestort op een Nederlandse bankrekening. Om leefgeld van de gemeente te kunnen ontvangen, moet u een Nederlandse bankrekening openen. Meer informatie en de voorwaarden om een bankrekening te openen vindt u op deze pagina.

Voor het aanvragen van leefgeld heeft u nodig:

 • Identiteitskaart (ID-kaart)
 • BRP-inschrijving (bewijs hiervan)
 • Bankrekening (brief van de bank of bankpas)

Wilt u leefgeld aanvragen? Kijk op de website van Zaffier.

Heeft u vragen of wilt u wijzigingen doorgeven, stuur dan een mail naar leefgeld@zaffier.nl.

Om te kunnen werken moet u ingeschreven staan bij de gemeente en een bankrekening openen. Als u een baan gevonden heeft, moet u aangemeld worden bij het UWV door uw nieuwe werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor uw eerste werkdag. Ook als u vrijwilligerswerk doet.

Inschrijven bij de gemeente
Maak een afspraak voor inschrijving bij de gemeente via +31 72 575 55 55 als u nog niet ingeschreven staat. Na inschrijving ontvangt u een Burgerservicenummer (BSN), dit heeft u nodig om te kunnen werken en voor andere belangrijke zaken.

Bankrekening openen
Om uw salaris te laten uitbetalen heeft u een bankrekening nodig. U kunt bij nagenoeg alle banken in Dijk en Waard een bankrekening openen. Informatie over welke documenten daarvoor nodig zijn vindt u op www.betaalvereniging.nl/oekraine (ook in het Oekraïens).

Meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de site van Rijksoverheid.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft een informatiefolder gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen over werken via een uitzendbureau, waar ze op moeten letten en welke uitzendbureaus lid zijn van de ABU. De folder is ook beschikbaar in het Oekraïens, Russisch en Engels. 

Bekijk de folder

Voor het waarderen van uw diploma kunt u terecht bij het loket Internationale Diplomawaardering (IDW). Een diplomawaardering geeft aan wat uw diploma en opleiding waard is in Nederland. Een aanvraag voor een diplomawaardering bij het IDW kost € 148,83. U kunt ook bij het IDW terecht om vragen te stellen over waardering van internationale diploma’s en opleidingen. Meer informatie: www.idw.nl (ook in het Engels).

Onderwijs en kinderopvang

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen naar een kinderopvang of gastouder in Dijk en Waard. Meer informatie vindt u op de site van Rijksoverheid.

Oekraïense gevluchte kinderen in Nederland hebben altijd recht op onderwijs.

Basisonderwijs (4-12 jaar)

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen starten met taalonderwijs op basisschool De Regenboog in Heerhugowaard. Dit is een school voor nieuwkomers. Aanmelden kan bij De Regenboog:

E-mail: deregenboog@stichtingflore.nl

Telefoon: +31 72 721 08 07

Adres: Taxuslaan 32, 1702 SC Heerhugowaard                     |"

Bekijk de website

Voortgezet onderwijs (12+ jaar)

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen internationale taalklassen volgen. Aanmelden kan bij Brigitte Rimann, Coördinator Taalklassen, van het Trinitas College:

Brigitte Rimann

E-mail: b.rimann@trinitascollege.nl

Telefoon: +31 72 574 10 21

Wanneer u problemen heeft met vervoer kunt u zich melden via leerlingenvervoer@dijkenwaard.nl.  

 • Meer informatie over onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de site van Rijksoverheid.

U kunt gratis meedoen aan Nederlandse taallessen:

 • Taalles maandag, dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.30 uur op het Transferium.
 • Taalcafé elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in bibliotheek in Heerhugowaard: Parelhof 1A in Heerhugowaard, bekijk de website.
 • Taalcafé elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 in bibliotheek in Zuid-Scharwoude: Bosgroet 4 in Zuid-Scharwoude, bekijk de website.

Naast Nederlands leren kunt u bij de bibliotheken ook terecht voor een gratis abonnement om boeken te lenen, gebruik te maken van de computer (1 uur per dag) en printtegoed.

U kunt ook via het ROC Kop van Noord-Holland een taalcursus Nederlands volgen (18+). Het inschrijfformulier en informatie vindt u op de website van het ROC. De gemeente vergoedt de cursus als u ingeschreven staat bij de gemeente. Omdat er momenteel veel belangstelling is voor de taalcursus kunnen de wachttijden oplopen waardoor u na inschrijving mogelijk pas na een aantal maanden start.

Zorg

Bij acute medische zorg: bel 112

Opvanglocatie Transferium

Bewoners van Transferium kunnen terecht bij huisarts Max Caffa in Heerhugowaard (praktijk Nuevo Care). Er is geen spreekuur meer in het Transferium. Voor tandartszorg hangt er een lijst met tandartsen in Transferium.

Buiten de opvanglocatie

Vluchtelingen die niet op de opvanglocatie verblijven kunnen terecht bij een huisarts in de gemeente.

Medische kosten

Als u bij een gemeente bent ingeschreven dan valt u vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling zorgt ervoor dat uw zorgkosten automatisch worden gedeclareerd. Dit geldt vanaf 1 juli voor alle werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne, die bij een gemeente staan ingeschreven. Dit betekent dat u zelf geen zorgverzekering meer hoeft af te sluiten. U valt, als u bent ingeschreven bij de gemeente, automatisch onder deze regeling. U betaalt geen zorgpremie en u krijgt ook geen zorgtoeslag. U vindt meer informatie over RMO op Rijksoverheid.nl. Heeft u al een zorgverzekering aangevraagd? Dan neemt de verzekeraar contact met u op.

Als u gevlucht bent uit Oekraïne, dan worden de kosten voor zorg uit het basispakket vergoed, zoals huisartsenzorg, anticonceptie en tandartszorg bij acute pijnklachten en voor kinderen tot 18 jaar.

Meer informatie

 • Op de site van de Zorgverzekeringslijn staat meer informatie over de zorg in Nederland (ook in het Engels en Oekraïens).
 • Zorgverleners kunnen gebruik maken van de landelijke regeling: Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zie Rijksoverheid.nl.
 • Meer informatie over zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op Rijksoverheid.nl.

Als u bij een gemeente bent ingeschreven dan valt u vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling zorgt ervoor dat uw zorgkosten automatisch worden gedeclareerd. Dit geldt vanaf 1 juli voor alle werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne, die bij een gemeente staan ingeschreven. Dit betekent dat u zelf geen zorgverzekering meer hoeft af te sluiten. U valt, als u bent ingeschreven bij de gemeente, automatisch onder deze regeling. U betaalt geen zorgpremie en u krijgt ook geen zorgtoeslag. Meer informatie over RMO vindt u op Rijksoverheid.nl. Heeft u al een zorgverzekering aangevraagd? Dan neemt de verzekeraar contact met u op.

Vervoer

Wanneer u eenmaal een veilige opvangplek heeft in Nederland, kunt u niet meer gratis reizen in Nederland. U moet dan een kaartje kopen voor het openbaar vervoer. Op www.9292.nl/en kunt u een reis plannen.

Meer informatie

Alle (gastgezinnen met) Oekraïense vluchtelingen in Dijk en Waard kunnen terecht bij onderstaande spreekuren in Transferium, De Vork 16 in Heerhugowaard. 

Wekelijks sociaal-juridische spreekuur

 • Vluchtelingenwerk houdt elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur een spreekuur in Transferium voor sociaal-juridische vragen over bijvoorbeeld verblijfsstatus, werk, leefgeld, gezondheid en verzekeringen.
 • Heeft u vragen over dit spreekuur? Belt u dan naar 06-51 14 92 75 stuur een Whatsappbericht of mail naar oekraine-dijkenwaard@vluchtelingenwerk.nl.

Algemeen spreekuur (met tolk)

 • Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 11 tot 12 uur en elke dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur is er in Transferium een spreekuur om vragen te stellen over zaken die u wilt of moet regelen. De woonbegeleiders van Transferium en een tolk zijn aanwezig bij dit spreekuur.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Meer informatie hierover vindt u op de site van RefugeeHelp.

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis (06) 48 15 80 53.

Stichting Oekraïners in Nederland is een non-profit platform dat in 2014 is opgericht dat de behoeften van de in Nederland wonende Oekraïners ondersteunt humanitaire hulp aan Oekraïne biedt, met name in de bezette gebieden. Meer informatie vindt u op de site van Stichting Oekraïners in Nederland.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Comensha maakte (in samenwerking met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, La Strada International en FairWork) een speciale flyer voor Oekraïense vluchtelingen om hen te waarschuwen tegen uitbuiting/mensenhandel.

De flyer is beschikbaar in 3 talen:

Pryv.it is een webapplicatie die je gewoon in je browser kunt draaien. Daarmee kun je Nederlands tegen je telefoon spreken en hoort de ontvanger het in het Oekraïens vertaald terug, en vice versa. Bijkomende voordelen: er hoeft niets te worden gedownload, dankzij de anonimiteit is de privacy gewaarborgd én het is gratis.

Informatie over huisdieren die met hun eigenaar zijn meegekomen uit Oekraïne of Rusland en informatie voor degene bij wie het dier verblijft vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Contact

We verwijzen u graag naar meer informatie en geven graag antwoorden op vragen die bij u leven. Heeft u een vraag, maar staat uw antwoord er niet bij? Of wilt u hulp aanbieden in de vorm van opvang, vrijwilligerswerk of het organiseren van een actie? Stuur dan een mail naar oekraine@dijkenwaard.nl.