Informatie voor/over Oekraïense vluchtelingen

Sinds 24 februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Dijk en Waard vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente en ook inwoners van Dijk en Waard vangen gevluchte Oekraïners op. Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen en antwoorden. We houden deze pagina zo actueel mogelijk.

Opvang en verblijf

De gemeentelijke opvanglocatie in Dijk en Waard is het Transferiumgebouw in Heerhugowaard. Oekraïners die in deze regio aankomen worden in eerste instantie opgevangen in de hub; een centrale doorstroomlocatie in Alkmaar. Vanuit daar worden zij overgeplaatst naar gemeentelijke opvanglocaties in de regio, zoals Transferium in Heerhugowaard. In Dijk en Waard worden minstens 217 mensen ontvangen voor minimaal een aantal maanden.

Meer informatie over ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne bij aankomst, registratie en verblijf in Nederland vindt u op de site van Rijksoverheid.

Ja, Oekraïense vluchtelingen in Nederland moeten zich inschrijven bij de gemeente. Ze worden dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) met hun verblijfadres. Een aantal dagen na de inschrijving krijgt u van de gemeente een Burgerservicenummer (BSN-nummer). 

Een BSN-nummer is nodig om:

 • te mogen werken 
 • een bankrekening te openen
 • een zorgverzekering aan te vragen

Inschrijven kan op het gemeentehuis in Heerhugowaard (Parelhof 1, 1703 EZ Heerhugowaard). Voor een afspraak voor inschrijving belt u naar+31 72-575 55 55. Neem uw Oekraïens paspoort of identiteitskaart mee naar de afspraak. 

De gemeente informeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na de inschrijving. De IND zal de verblijfsrechtelijke procedure starten. Het kan zijn dat dit niet direct na de inschrijving gebeurt.

Inschrijven zonder Oekraïens paspoort of identiteitskaart.

 • Kinderen van Oekraïense gevluchte gezinnen kunnen zonder paspoort of identiteitskaart worden ingeschreven. 
 • Oekraïners zonder identificatiebewijs kunnen zich inschrijven bij de gemeente met een identificerend certificaat van de Oekraïense ambassade.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit kunnen zich inschrijven in de gemeente wanneer zij identiteitspapieren hebben en rechtmatig verbleven in Oekraïne. 

Wanneer u zich ingeschreven heeft bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) krijgt u een BSN-nummer van de gemeente. Dit gebeurt een aantal dagen na de inschrijving. Inschrijven kan op het gemeentehuis in Heerhugowaard. Bel voor een afspraak naar +31 72 575 55 55.

Een verblijfssticker ontvangt u van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Lees meer informatie op de site van IND, onder het kopje 'Sticker of pasje (O-document)'. 

Inkomen en werk

U heeft recht op leefgeld als u gevlucht bent uit Oekraïne en in Dijk en Waard verblijft én als u ingeschreven staat bij de gemeente. Het leefgeld wordt stopgezet wanneer u betaald werk heeft, met uitzondering van vrijwilligerswerk.

De gemeente Dijk en Waard volgt de landelijke richtlijnen met betrekking tot de hoogte van het uit te keren bedrag. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling. 

Gemeentelijke opvang Particuliere opvang (gastgezin)
Volwassenen: € 260,- per maand Volwassenen: € 475,- per maand
Kinderen: € 260,- per maand Kinderen: € 315,- per maand 

Gemeente Dijk en Waard keert het leefgeld uit op een moneycard. Dit verandert per 1 december 2022. Vanaf dat moment keert Halte Werk het leefgeld uit in opdracht van gemeente Dijk en Waard. Hiervoor is een Nederlands bankrekeningnummer nodig. Vanaf 1 januari 2023 zijn de moneycards niet meer te gebruiken en vervalt het tegoed dat hier eventueel nog op staat.  

Om een moneycard/leefgeld aan te vragen kunt u online een afspraak maken op het gemeentehuis of door op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bellen naar +31 72 575 55 55. Om een moneycard te kunnen ontvangen moet u beschikken over een Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en e-mailadres. Ook alle personen die tot uw gezin behoren moeten meekomen naar de afspraak (dus ook kinderen). Op het gemeentehuis is geen tolk aanwezig, indien dit gewenst is, neemt u deze zelf mee.

Bent u of een van uw gezinsleden aan het werk of woont u niet langer in de gemeente Dijk en Waard? Of bent u van plan binnenkort langer dan 14 dagen in het buitenland te verblijven? Dan moet u dit altijd aan ons melden.

Heeft u vragen over leefgeld of wilt u een wijziging doorgeven? Dat kan tot 1 december door een mail te sturen naar: wijzigingenSC@dijkenwaard.nl
Vanaf 1 december stuurt u hiervoor een mail naar: leefgeld@haltewerk.nl.

Schrijf in het Engels of Nederlands en vermeld atijd uw BSN.

Vanaf 1 december 2022 betaalt Halte Werk het leefgeld uit in opdracht van gemeente Dijk en Waard. Het leefgeld ontvangt u voortaan op uw bankrekening. Wilt u het leefgeld ook na 1 december nog ontvangen? Stuur dan een e-mail vóór 1 november 2022 met de volgende gegevens: 

 1. Uw Nederlandse bankrekeningnummer.
 2. Een kopie van uw betaalpas of van uw bankcontract (IBAN en naam moeten duidelijk zichtbaar zijn).
 3. Uw telefoonnummer en e-mailadres.

Heeft u nog geen bankrekening? Opent u die dan zo spoedig mogelijk.

Informatie over openen betaalrekening

Halte Werk doet zijn uiterste best de betaling daarvan vóór 1 december aan u over te maken. Houdt u er rekening mee dat door onverwachte situaties de uitbetaling iets later kan zijn.

U heeft nog tot 1 januari 2023 om het geld op uw moneycard te besteden. Wanneer er geen geld meer op uw moneycard staat, kunt u deze inleveren bij de balie van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. Uw ingeleverde moneycard wordt vernietigd.

De moneycard is vanaf 1 januari 2023 niet meer te gebruiken. Eventueel tegoed op de kaart kan niet meer worden besteed.

Tot en met vrijdag 9 december 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie: refugeehelp.nl/cash

Om te kunnen werken moet u ingeschreven staan bij de gemeente en een bankrekening openen. Als u een baan gevonden heeft, moet u aangemeld worden bij het UWV door uw nieuwe werkgever uiterlijk 2 werkdagen voor uw eerste werkdag. Ook als u vrijwilligerswerk doet.

Inschrijven bij de gemeente
Maak een afspraak voor inschrijving bij de gemeente via +31 72 575 55 55 als u nog niet ingeschreven staat. Na inschrijving ontvangt u een Burgerservicenummer (BSN), dit heeft u nodig om te kunnen werken en voor andere belangrijke zaken.

Bankrekening openen
Om uw salaris te laten uitbetalen heeft u een bankrekening nodig. U kunt bij nagenoeg alle banken in Dijk en Waard een bankrekening openen. Informatie over welke documenten daarvoor nodig zijn vindt u op www.betaalvereniging.nl/oekraine (ook in het Oekraïens).

Meer informatie over werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de site van Rijksoverheid.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft een informatiefolder gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen over werken via een uitzendbureau, waar ze op moeten letten en welke uitzendbureaus lid zijn van de ABU. De folder is ook beschikbaar in het Oekraïens, Russisch en Engels. 

Bekijk de folder

Voor het waarderen van uw diploma kunt u terecht bij het loket Internationale Diplomawaardering (IDW). Een diplomawaardering geeft aan wat uw diploma en opleiding waard is in Nederland. Een aanvraag voor een diplomawaardering bij het IDW kost € 148,83. U kunt ook bij het IDW terecht om vragen te stellen over waardering van internationale diploma’s en opleidingen. Meer informatie: www.idw.nl (ook in het Engels).

Onderwijs en kinderopvang

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen kunnen naar een kinderopvang of gastouder in Dijk en Waard. Meer informatie vindt u op de site van Rijksoverheid.

Oekraïense gevluchte kinderen in Nederland hebben altijd recht op onderwijs.

Basisonderwijs (4-12 jaar)

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen starten met taalonderwijs op basisschool De Regenboog in Heerhugowaard. Dit is een school voor nieuwkomers. Aanmelden kan bij De Regenboog:

E-mail: deregenboog@stichtingflore.nl

Telefoon: +31 72 721 08 07

Adres: Taxuslaan 32, 1702 SC Heerhugowaard                     |"

Bekijk de website

Voortgezet onderwijs (12+ jaar)

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen internationale taalklassen volgen. Aanmelden kan bij Brigitte Rimann, Coördinator Taalklassen, van het Trinitas College:

Brigitte Rimann

E-mail: b.rimann@trinitascollege.nl

Telefoon: +31 72 574 10 21

Wanneer u problemen heeft met vervoer kunt u zich melden via leerlingenvervoer@dijkenwaard.nl.  

 • Meer informatie over onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op de site van Rijksoverheid.

U kunt gratis meedoen aan Nederlandse taallessen:

 • Elke maandag van 14.30 tot 16.00 uur in Transferium
 • Taalcafé elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur in bibliotheek in Heerhugowaard: Parelhof 1A in Heerhugowaard, bekijk de website.
 • Taalcafé elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 in bibliotheek in Zuid-Scharwoude: Bosgroet 4 in Zuid-Scharwoude, bekijk de website.

Naast Nederlands leren kunt u bij de bibliothekem ook terecht voor een gratis abonnement om boeken te lenen, gebruik te maken van de computer (1 uur per dag) en printtegoed.

U kunt ook via het ROC Kop van Noord-Holland een taalcursus Nederlands volgen (18+). Het inschrijfformulier en informatie vindt u op de website van het ROC. De gemeente vergoedt de cursus als u ingeschreven staat bij de gemeente. Omdat er momenteel veel belangstelling is voor de taalcursus kunnen de wachttijden oplopen waardoor u na inschrijving mogelijk pas na een aantal maanden start.

Zorg

Bij acute medische zorg: bel 112

Opvanglocatie Transferium

Bewoners van Transferium kunnen terecht bij huisarts Max Caffa in Heerhugowaard (praktijk Nuevo Care). Er is geen spreekuur meer in het Transferium. Voor tandartszorg hangt er een lijst met tandartsen in Transferium.

Buiten de opvanglocatie

Vluchtelingen die niet op de opvanglocatie verblijven kunnen terecht bij een huisarts in de gemeente.

Medische kosten

Als u bij een gemeente bent ingeschreven dan valt u vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling zorgt ervoor dat uw zorgkosten automatisch worden gedeclareerd. Dit geldt vanaf 1 juli voor alle werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne, die bij een gemeente staan ingeschreven. Dit betekent dat u zelf geen zorgverzekering meer hoeft af te sluiten. U valt, als u bent ingeschreven bij de gemeente, automatisch onder deze regeling. U betaalt geen zorgpremie en u krijgt ook geen zorgtoeslag. U vindt meer informatie over RMO op Rijksoverheid.nl. Heeft u al een zorgverzekering aangevraagd? Dan neemt de verzekeraar contact met u op.

Als u gevlucht bent uit Oekraïne, dan worden de kosten voor zorg uit het basispakket vergoed, zoals huisartsenzorg, anticonceptie en tandartszorg bij acute pijnklachten en voor kinderen tot 18 jaar.

Meer informatie

 • Op de site van de Zorgverzekeringslijn staat meer informatie over de zorg in Nederland (ook in het Engels en Oekraïens).
 • Zorgverleners kunnen gebruik maken van de landelijke regeling: Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Zie Rijksoverheid.nl.
 • Meer informatie over zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op Rijksoverheid.nl.

Als u bij een gemeente bent ingeschreven dan valt u vanaf 1 juli 2022 onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling zorgt ervoor dat uw zorgkosten automatisch worden gedeclareerd. Dit geldt vanaf 1 juli voor alle werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne, die bij een gemeente staan ingeschreven. Dit betekent dat u zelf geen zorgverzekering meer hoeft af te sluiten. U valt, als u bent ingeschreven bij de gemeente, automatisch onder deze regeling. U betaalt geen zorgpremie en u krijgt ook geen zorgtoeslag. Meer informatie over RMO vindt u op Rijksoverheid.nl. Heeft u al een zorgverzekering aangevraagd? Dan neemt de verzekeraar contact met u op.

Vervoer

Wanneer u eenmaal een veilige opvangplek heeft in Nederland, kunt u niet meer gratis reizen in Nederland. U moet dan een kaartje kopen voor het openbaar vervoer. Op www.9292.nl/en kunt u een reis plannen.

Meer informatie

Spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen

Alle (gastgezinnen met) Oekraïense vluchtelingen in Dijk en Waard kunnen terecht bij onderstaande spreekuren in Transferium, De Vork 16 in Heerhugowaard. 

Wekelijks sociaal-juridische spreekuur

 • Vluchtelingenwerk houdt elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur een spreekuur in Transferium voor sociaal-juridische vragen over bijvoorbeeld verblijfsstatus, werk, leefgeld, gezondheid en verzekeringen.
 • Heeft u vragen over dit spreekuur? Belt u dan naar 06-51 14 92 75 stuur een Whatsappbericht of mail naar oekraine-dijkenwaard@vluchtelingenwerk.nl.

Algemeen spreekuur (met tolk)

 • Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 11 tot 12 uur en elke dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur is er in Transferium een spreekuur om vragen te stellen over zaken die u wilt of moet regelen. De woonbegeleiders van Transferium en een tolk zijn aanwezig bij dit spreekuur.

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Meer informatie hierover vindt u op de site van RefugeeHelp.

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis (06) 48 15 80 53.

Stichting Oekraïners in Nederland is een non-profit platform dat in 2014 is opgericht dat de behoeften van de in Nederland wonende Oekraïners ondersteunt humanitaire hulp aan Oekraïne biedt, met name in de bezette gebieden. Meer informatie vindt u op de site van Stichting Oekraïners in Nederland.

Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Comensha maakte (in samenwerking met het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, La Strada International en FairWork) een speciale flyer voor Oekraïense vluchtelingen om hen te waarschuwen tegen uitbuiting/mensenhandel.

De flyer is beschibaar in 3 talen:

Pryv.it is een webapplicatie die je gewoon in je browser kunt draaien. Daarmee kun je Nederlands tegen je telefoon spreken en hoort de ontvanger het in het Oekraïens vertaald terug, en vice versa. Bijkomende voordelen: er hoeft niets te worden gedownload, dankzij de anonimiteit is de privacy gewaarborgd én het is gratis.

Informatie over huisdieren die met hun eigenaar zijn meegekomen uit Oekraïne of Rusland en informatie voor degene bij wie het dier verblijft vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Contact

We verwijzen u graag naar meer informatie en geven graag antwoorden op vragen die bij u leven. Heeft u een vraag, maar staat uw antwoord er niet bij? Of wilt u hulp aanbieden in de vorm van opvang, vrijwilligerswerk of het organiseren van een actie? Stuur dan een mail naar oekraine@dijkenwaard.nl.