De tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2024 zijn bekend

Woningbezitters betalen gemiddeld 4,8% meer dan in 2023 voor Rioolheffing, Afvalstoffenheffing en Onroerende Zaakbelasting. Huurders betalen maximaal 1,1% meer. Inwoners van gemeente Dijk en Waard ontvangen rond 12 februari de aanslag voor 2024.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Gemeentelijke belastingen zijn heffingen die een gemeente oplegt aan haar inwoners en bedrijven om inkomsten te hebben voor het kunnen betalen van gemeentelijke diensten en voorzieningen zoals scholen, wegen, riolering, het ophalen van huisvuil en openbare veiligheid. De meest bekende zijn: Onroerendezaakbelasting, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing. Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven voor deze belastingen vast.

Wat betekenen de tarieven in 2024 voor u?

Vooral voor eigenaren van woningen worden de tarieven verhoogd. De verhoging is noodzakelijk om de hogere kosten door de inflatie waar ook de gemeente mee te maken heeft te kunnen betalen.

Inkomsten in balans met uitgaven

De opbrengsten van zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing in de gemeente Dijk en Waard zijn in balans met de kosten. Hierbij wordt rekening gehouden met langetermijninvesteringen. Als er in een bepaald jaar minder of meer inkomsten zijn, of als er sprake is van hogere of lagere kosten, wordt dit op verrekend met een voorziening. Een voorziening betekent feitelijk het geld wegzetten voor later. Deze voorziening wordt later weer ingezet om de tarieven te verrekenen, waardoor inwoners en bedrijven nooit meer betalen dan de werkelijke kosten voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Aanslagen in februari op de mat

Vanaf maandag 12 februari kunt u de aanslag verwachten via Cocensus. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op cocensus.nl

Lasten Eigenaar / Eenpersoons Meerpersoons Huurder / Eenpersoons Meerpersoons
Rioolheffing € 305,54 € 305,54    
Afvalstoffenheffing € 235,07 € 289,17 € 235,07 € 289,17
OZB* € 281,93 € 281,93    
Totaal € 822,54 € 876,54 € 235,07 € 289,07
* Op basis van een gemiddelde woningwaarde van € 394.000 in 2024.