Dinsdag 11 juni: de raad deelt standpunten over regels voor evenemententerreinen en de Visie Recreatie en Toerisme Regio Alkmaar

Op dinsdag 11 juni is er politieke avond. In het gemeentehuis van Heerhugowaard staan de locatieprofielen voor evenemententerreinen op de agenda. In De Binding in Heerhugowaard gaat het over de Visie Recreatie en Toerisme Regio Alkmaar, de jaarstukken en begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen en de Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie voor Breekland 2. Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl

In het gemeentehuis in Heerhugowaard staat op de agenda:

Locatieprofielen evenemententerreinen

Op de agenda staan de ‘concept-locatieprofielen’ voor evenemententerreinen in de gemeente Dijk en Waard. De gemeente wil een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementenaanbod waarborgen. Om dit te bereiken, heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar vier locaties waar evenementen worden georganiseerd: ijsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, de Speelweide in Noord-Scharwoude, het kermisterrein in Zuid-Scharwoude en evenemententerrein Geestmerambacht.

Gelet op de groeiende bevolking is de verwachting dat de vraag naar evenementen de komende jaren toeneemt. Daarmee ontstaat ook het risico op overlast voor omwonenden. Daarom zijn ‘locatieprofielen’ opgesteld: duidelijke regels voor het organiseren van evenementen zodat helder is wat er wel niet is toegestaan.

De gemeenteraad wordt gevraagd deze locatieprofielen goed te keuren

Op de Binding in Zuid-Scharwoude staat op de agenda:

Visie Recreatie en Toerisme Regio Alkmaar

De toeristisch recreatieve visie ‘Regio Alkmaar: Parel aan Zee 2025’ loopt eind 2024 af. Daarbij maken nieuwe maatschappelijke trends en ontwikkelingen een nieuwe visie op toerisme en recreatie noodzakelijk. De regiogemeenten hebben dan ook een nieuwe visie opgesteld voor de Regio Alkmaar. Daarin heeft de eerdere focus op het verhogen van bezoekersaantallen plaatsgemaakt voor een nieuwe benadering, met als doel het bezoek van toeristen en recreanten beter over de regio en het jaar te verspreiden.

De visie wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Jaarstukken en ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeente Dijk en Waard voert veel taken zelf uit, maar sommige taken zijn neergelegd bij een zogenoemde ‘gemeenschappelijke regeling’, een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Zo maakt de gemeente Dijk en Waard deel uit van acht gemeenschappelijke regelingen, waaronder Cocensus voor belastingen en GGD Hollands Noorden voor gezondheid.

Een gemeenschappelijke regeling heeft een eigen bestuur en moet een eigen jaarrekening opstellen. In deze vergadering worden de jaarstukken, de ontwerpbegroting en de wijzigingsvoorstellen besproken.

Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Breekland 2

Met een gebiedsvisie wordt ruimtelijk, financieel en programmatisch onderzocht of bedrijventerrein Breekland kan worden uitgebreid met het terrein dat tussen Breekland en het Diepsmeerpark ligt. Het college stelt de gemeenteraad voor om € 160.000,- beschikbaar te stellen om hiervoor een gebiedsvisie op te stellen.