Dinsdag 13 februari: de raad besluit over verordening Jeugd en Wmo en gemeenschappelijke regelingen

Op dinsdag 13 februari is er een raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard. Tijdens deze raadsvergadering neemt de raad besluiten. U bent welkom in de raadzaal. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream.
Kijk voor de agenda en de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl

Dit keer besluit de raad over:

Verordening Jeugd en Wmo

Aan de raad wordt gevraagd om de gewijzigde verordening Jeugd en Wmo vast te stellen. Deze is eind 2023 ook al door de raad vastgesteld. Nu stelt het college drie aanpassingen voor. 

Tijdens de politieke avond van dinsdag 6 februari werd duidelijk dat GroenLinks/PvdA en BVNL overwegen om een amendement in te dienen. Deze gaat dan over het tarief van begeleiding van de jeugd door personen uit het eigen sociale netwerk. Dit onderwerp staat als bespreekstuk op de agenda. 

Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de zienswijze op de kadernota. In deze zienswijze staat onder andere dat het college de GDD opdracht geeft in de eerste bestuursrapportage duidelijkheid te geven hoe ze 280.000 euro vrijmaken voor informatiebeveiliging en privacybescherming. Zonder wettelijke taken te schrappen. 

Tijdens de politieke avond van donderdag 8 februari werd duidelijk dat fracties kritisch zijn over de kadernota van de GGD. Dan gaat het vooral om het ontbreken van grip op de bedrijfsvoering. De zienswijze van het college naar de GGD kan daarom scherper. VVD overweegt hier een amendement voor in te dienen. Om de GGD zo ook te vragen naar drie scenario‚Äôs hoe ze 280.000 euro gaan vrijmaken. Dit onderwerp staat als bespreekstuk op de agenda. 

Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de zienswijze op de kadernota en het meerjarenontwikkelplan van de brandweer. 

Tijdens de politieke avond van donderdag 8 februari werd duidelijk dat fracties overwegend positief zijn over het voorstel. Zij waarderen de brandweer en de vrijwilligers. Het CDA heeft nog wel gevraagd waarom de duikploeg van de gemeente in de nieuwe plannen naar Alkmaar verhuisd. De burgemeester geeft hier nog antwoord. Ook overweegt CDA een amendement in te dienen. Dit onderwerp staat als bespreekstuk op de agenda. 

Verder de volgende hamerstukken op de agenda:

  • Cocensus, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling 
  • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Zaffier, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, zienswijze op kadernota en wijziging gemeenschappelijke regeling
  • Recreatieschap Geestmerambacht, zienswijze op kadernota 
  • Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar, zienswijze op kadernota 

Meer informatie

Bekijk de agenda, stukken en livestream voor de raadsvergadering.

Neem voor vragen over dit persbericht contact op met Kim Boscher van de griffie. De griffie ondersteunt de raad. Bel 0638735243 of mail k.boscher@dijkenwaard.nl.