Dinsdag 2 april: de raad besluit over krediet SV Vrone en ter inzage legging omgevingsvisie

Op dinsdag 2 april is er een raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard. Tijdens deze raadsvergadering neemt de raad besluiten. U bent welkom in de raadzaal. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream. Kijk voor de agenda en de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl

Dit keer besluit de raad over:

Krediet SV Vrone

Voor het opknappen van het Vrone-complex is 2,6 miljoen euro extra nodig. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd en gekeken welke andere manieren of financiële mogelijkheden er zijn.

De raad wordt gevraagd het bedrag beschikbaar te stellen. Tijdens de politieke avond van dinsdag 26 maart is positief gereageerd op de plannen. Vier insprekers van SV Vrone vulden het verhaal aan. Het onderwerp staat als hamerstuk op de agenda. Ook zijn er mogelijkheden om de beoogde woningbouw te vervangen door een nieuw schoolgebouw voor IKC Het Baken. De raad wordt daarom ook gevraagd het college de opdracht te geven om in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden dit te onderzoeken.

Ter inzage legging ontwerp strategische omgevingsvisie

Deze visie geeft de strategische doelen voor onze ‘fysieke leefomgeving’ weer. Denk aan: gebouwen, infrastructuur, water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid en duurzaamheid. Wat voor gemeente willen wij in de toekomst zijn? Welke uitdagingen komen op ons af? Voor het antwoord op die vragen is het nodig niet naar de onderdelen apart te kijken, maar in samenhang.

De raad wordt gevraagd om het ontwerp ter inzage te leggen. Dan kunnen mensen reageren via een zienswijze. De gemeente is een campagne gestart hoe u op de visie kunt reageren. Tijdens de politieke avond van dinsdag 26 maart is positief gereageerd op de visie. Op verzoek van VVD en ChristenUnie staat het als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering.

Verder besluit de raad over:

Controleprotocol

De raad is opdrachtgever van de accountant die de jaarrekening van de gemeente controleert. In dit protocol staan uitgangspunten voor de accountant voor de uitvoering van de controle. De raad wordt gevraagd dit protocol vast te stellen.

Bestemmingsplan woningbouw Gildestraat

107 sociale huurwoningen en een maatschappelijk steunpunt kunnen er komen op deze locatie in het Stationskwartier. De gemeente doet dit samen met Woonstichting Langedijk. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

Perceel achter Voorburggracht 99

3 vrijstaande woningen kunnen er komen achter dit perceel. Er zijn geen zienswijzen op het plan gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

Seniorenwoningen in De Draai

16 seniorenwoningen kunnen er komen in De Draai. De raad wordt gevraagd voor het ontwerpbesluit een verklaring van geen bedenkingen in procedure te brengen. Als de documenten ter inzage liggen kan er via zienswijzen op gereageerd worden. 

Meer informatie