Dinsdag 23 april: Naïma Ajouaau neemt afscheid en de raad besluit over integraal parkeerbeleid

Op dinsdag 23 april is er een raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard. Tijdens deze raadsvergadering neemt de raad besluiten. Dit keer neemt raadslid Naïma Ajouaau afscheid van de raad en wordt Hudson Louis toegelaten tot de raad. U bent welkom in de raadzaal. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream. Kijk voor de agenda en de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

Dit keer besluit de raad over:

Integraal parkeerbeleid

Er was veel publiek tijdens de politieke avond van dinsdag 16 april. Ook waren er insprekers. Zij gingen in op de kosten van een tweede en derde parkeervergunning, kosten van parkeren als bezoeker en het uitbreiden van de blauwe zone. Zienswijzen en de discussie in de gemeenteraad eerder dit jaar hebben al geleid tot aanpassingen in het beleid.

Het integrale parkeerbeleid streeft naar een balans van ruimtegebruik in de bestaande woonomgeving én in toekomstige ontwikkelingen. Met oog voor de belangen van nu en later. Op 15 maart 2022 gaf de raad met de motie ‘parkeerverordening’ opdracht om het beleid op te stellen.

Op dinsdag 23 april neemt de raad een besluit over het parkeerbeleid. Het staat als bespreekstuk op de agenda. De raad kan het beleid nog aanpassen met raadsinstrumenten. Deze zijn aangekondigd over de blauwe zone, één tarief voor betaalde parkeerplekken en het tarief voor vergunningen.

Naïma Ajouaau neemt afscheid van de raad

Naïma Ajouaau stopt met haar werkzaamheden als raadslid. Naïma is fractievoorzitter voor de PvdA. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 23 april neemt ze afscheid van de raad en wordt Hudson Louis, haar opvolger, benoemt.

Naïma: ´Ik vertrouw erop dat mijn opvolger zich met dezelfde toewijding zal inzetten voor onze gemeenschap. Het was een voorrecht om mij in te zetten voor de gemeenschap en de idealen waarin ik geloof. Van mijn tijd in de Provinciale Staten tot mijn betrokkenheid bij het landelijk partijbestuur en mijn rol als voorzitter van een politieke vrouwenbeweging, tot mijn recente jaren in de gemeenteraad, heb ik gestreefd naar het verwezenlijken van idealen waarin ik geloof en het dienen van het algemeen belang.´

Naïma zit sinds januari 2022, de start van de eerste raad van Dijk en Waard, in de raad. ´Ik heb altijd gestreefd naar verbinding, diversiteit en inclusiviteit, en ik ben trots op de bijdragen die we gezamenlijk hebben geleverd aan onze gemeenschap. Het debat heb ik nooit geschuwd, maar altijd met respect voor de mening van anderen en met de focus op de inhoudelijke kwesties.´

Verder besluit de raad over:

 • Exploitatieplan Westrand Sint Pancras.
  Dit plan moet één keer per jaar opnieuw bekeken worden.
 • Verordening rekenkamer.
  Deze verordening is aan vernieuwing toe. Er worden verschillende wijzigingen voorgesteld, zoals het herschrijven van een aantal artikelen met als doel de verordening duidelijker te verwoorden en overlap met de Gemeentewet te voorkomen.
 • Bestemmingsplan Jan Glijnisweg 89d Heerhugowaard.
  40 woningen kunnen er maximaal komen op deze locatie. Het plan maakt de herontwikkeling van een glastuinbouwperceel planologisch mogelijk. De twee bestaande bedrijfswoningen worden herbestemd naar reguliere woningen. De bestaande kassen worden gesloopt en het glastuinbouwbedrijf Amigo Plant verhuist naar het Altongebied.
 • Paraplubestemmingsplan datacenters.
  Het provinciaal beleid geeft de opdracht om datacenters met een vloeroppervlakte meer dan 2000 m² en een elektrisch aansluitvermogen meer dan 5 MVA niet toe te staan in de gemeente. Dat staat in dit plan. De raad wordt gevraagd dit plan vast te stellen. Met vaststelling van het paraplubestemmingsplan is de provinciale opdracht uitgevoerd.
 • Actualisatie- en veegplannen grondgebied.
  Deze plannen zijn nodig vanwege de overgang naar de Omgevingswet.
 • Motie vreemd aan de orde van de dag over vuurwerk.
  GroenLinks/PvdA dient een motie vreemd in. Deze motie heeft als basis de aangenomen moties vanuit de jongerengemeenteraad over vuurwerk en gaat in op: 
  • vuurwerkvrije zones
  • voorlichting op scholen
  • zwaardere straffen als je op heterdaad betrapt wordt

Meer informatie