Eerste burgemeesterstafel met thema ‘Vitaal ouder worden’

Na het succes van vorig jaar organiseert de gemeente ook dit jaar weer een aantal Burgemeesterstafels, met als doel ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’ rond diverse maatschappelijke thema’s die binnen onze gemeente spelen.

Workcafé

Woensdag was de eerste tafel van 2024 een feit. Locatie was het Workcafé aan de Parelhof in Heerhugowaard, waar zo’n 15 genodigden aanschoven om met elkaar van gedachten te wisselen rondom het thema ‘Vitaal ouder worden’. Er was heerlijk eten, bereid door chefkok Wouter Apol en er waren veel mooie gesprekken. Ondanks dat alle gasten met hun eigen ervaring, kundigheid en verhaal aan tafel zaten, hadden ze allemaal hetzelfde doel: met elkaar van gedachten wisselen, ervaringen delen en van elkaar leren. Ook werden er mooie connecties gemaakt deze avond. Er werden telefoonnummers uitgewisseld en de laatste gasten moesten het Workcafé worden uitgeveegd: er was nog zoveel te vertellen.

'Wees nieuwsgierig'

Annet Doesburg, gemeentesecretaris en algemeen directeur van Dijk en Waard had deze avond de rol van voorzitter. Zij opende de avond met een korte inleiding over het onderwerp, het doel van de avond en ze sloot af met het advies ‘Wees nieuwsgierig naar elkaar’. Ze gaf iedereen vervolgens  beurtelings het woord en stelde de vraag: Wat is volgens jou vitaal ouder worden? Daarop kwamen soms verrassende antwoorden, want vitaal wil niet altijd zeggen gezond van lijf en leden. Dat bleek uit de vele ervaringsverhalen van de genodigden.  Waaronder Monica Reisser, ouderenadviseur bij Wonen Plus Welzijn, Denise van Appeldoorn, sportverbinder bij Dijk en Waard Sport, Celine Dumont, opbouwwerker bij MET Dijk en Waard, Hanneke Limmen, wijkverpleegkundige bij De Pieter Raat Stichting en Piet Beers, beheerder van Het Behouden Huis in Oudkarspel. Namens de gemeente waren wethouder Ester Leibbrand aanwezig en natuurlijk de burgemeester.

In beweging blijven

Een van de conclusies van vanavond was dat in beweging blijven van levensbelang is voor ouderen om zelfredzaamheid en zelfvertrouwen te houden. Maar het kopje koffie na afloop is net zo belangrijk. Of, zoals vanavond werd benadrukt: Als je nog wel gezond bent, maar weinig sociale contacten, dan kan het leven zwaar zijn. Eenzaamheid en depressie liggen op de loer en de drempel naar verandering wordt steeds hoger. Vitaal ouder worden betekent dan ook verbonden zijn met anderen en goed in je vel zitten. En daar hebben we elkaar voor nodig. Wethouder Ester Leibbrand gaf aan als gemeente een hoop te kunnen faciliteren maar voor de echte goede ideeën en oplossingen graag haar oor te luisteren legt bij de ervaringsdeskundigen. “Zorg valt en staat bij de mensen die er elke dag mee te maken hebben, ik hoor heel graag jullie verhaal.”

Verbinding met generatiegenoten

Zo benadrukte Tineke Has van buurthuis De Ezel dat veel ouderen van nu meer behoefte hebben aan diepgang, dan aan zorg. “Koffiedrinken met elkaar kun je op diverse plekken, en er wordt in onze gemeente van alles georganiseerd voor ouderen. Maar van mijn 94-jarige moeder hoor ik dat ze het juist mist om echte gesprekken met iemand te voeren met wie ze dezelfde interesses deelt. Daarom organiseren wij in De Ezel kunstworkshops en lezingen over diverse onderwerpen. Maar ook is er yoga voor ouderen en seniorenfit. Zodat men laagdrempelig aan beweging kan doen maar ook verbinding vindt met generatiegenoten.”

Gebrek aan diepgang

Dat herkent Hanneke Limmen, wijkverpleegkundige bij De Pieter Raat Stichting. Zij ziet steeds meer ouderen die kampen met eenzaamheid. “Niet omdat ze alleen zijn, soms is er de hele dag door reuring, maar door gebrek aan diepgang. De gespreken die je hebt met je partner, of met je vrienden. Mensen die je historie kennen en je levensloop. Hoe ouder mensen worden, hoe minder daarvan overblijft. En dat is voor veel ouderen een groot gemis.”

Zelfredzaamheid

Volgens Linda Hofman, manager bij Magentazorg heeft vitaal ouder worden veel te maken met zelfredzaamheid. “Als je fysiek fit bent dan is je wereld groter dan wanneer je aan je huis of kamer bent geluisterd. Wij zijn bij Magentazorg actief op het gebied van bevorderen van deze zelfredzaamheid, onder andere door fysiotherapie speciaal gericht op ouderen.” Wat wordt bemoeilijkt door de zorgverzekeraars, moet ze er echt wel even bij vermelden. “Die vergoeden nauwelijks de kosten voor fysiotherapie, terwijl wij in de praktijk zien wat regelmatig en onder begeleiding bewegen met ouderen doet. Het geeft zelfvertrouwen en het is ook een stukje sociale cohesie. Want ook bij ons is het koffiedrinken na afloop net zo belangrijk.”

Het belang van bewegen

Het belang van bewegen onderstreept Denise van Appeldoorn. Zij is sportverbinder bij Dijk en Waard Sport en organiseert met het team van Sport en Bewegen op diverse plekken in onze gemeente valpreventiecursussen en brengt mensen letterlijk in beweging. “Sporten bevordert de gezondheid maar ook de sociale contacten. We organiseren laagdrempelige activiteiten voor alle leeftijdsgroepen, maar hebben ook aandacht voor ‘de derde helft’, die soms net zo belangrijk is voor de vitaliteit!”    

Altijd volle bak in Het Behouden Huis

Dat sommige ouderen vanwege te hoge kosten buiten de boot dreigen te vallen vind ook Piet Beers ongelooflijk. Hij is beheerder van Het Behouden Huis in Oudkarspel. “Gelukkig kunnen wij doordat wij uitsluitend draaien met vrijwilligers, alle kosten laag houden. Voor een paar euro kun je meedoen met een van de vele activiteiten die we organiseren, van linedancing en creatieve workshops, tot samen eten, dat elke derde woensdag van de maand wordt georganiseerd.” Het is altijd volle bak in Het Behouden Huis, dat zondag haar tienjarig bestaan viert in de huidige buurthuisvorm. “Ik zou zeggen: kom allemaal langs!”, besluit Piet.

Ester Leibbrands agenda raakte steeds voller

De agenda van wethouder Ester Leibbrand raakt deze avond steeds voller, want er is na vanavond een flink aantal locaties die ze wil bezoeken en activiteiten waar ze bij wil zijn. Alle verhalen van vanavond zijn enorm inspirerend voor de wethouder die WMO, welzijn en buurtwerk en ouderenzorg in haar portefeuille heeft. “Ik ken het voorbeeld van mijn eigen moeder, die 76 jaar oud is en nog de hele wereld rondreist en dikke verkering heeft. Maar in mijn werk zie ik natuurlijk ook de andere kant waarbij er intensief beroep wordt gedaan op de zorg en op de mantelzorgers.” Dat laatste is ook echt een probleem van deze tijd aan het worden: wie heeft er nog tijd en energie om voor onze eigen ouders te zorgen als je allebei werkt, kinderen hebt en nog een aantal ballen de lucht in moet houden.

Mantelzorg voor de buren

Hanneke Limmen van Pieter Raat denkt dat mantelzorg steeds meer verschuift van het eigen gezin naar de omgeving van de oudere. “Waarom zou je geen hulp kunnen vragen aan buren, die zijn letterlijk in de buurt terwijl de kinderen en kleinkinderen vaak verder weg wonen.”

Alzheimer

Dat is een goed idee, vindt ook Jeanette Streefland-du Mee, secretaris ClientAdviesRaad Dijk en Waard, en voormalig bestuurslid van Alzheimer Noord-Kennemerland. “Zeker omdat ouderen steeds langer thuis wonen, waaronder mensen met dementie. Voor hen, maar zeker voor de partners is dat niet altijd even makkelijk. De patiënt kan naar de dagbesteding, maar waar kan de partner terecht met zijn verhaal? Daarom zou ik iedereen op het hart willen drukken om nu al na te denken over wat je straks wilt, hoe wil je later oud worden? Wil je in dit grote huis blijven wonen of ga je, zodra dat kan gelijkvloers wonen, met het oog op de toekomst.”

Woonconcepten waarbij jong en oud samenleeft

Antje de Wolf van Woonwaard is het met haar eens. “Het is naïef om te denken: dat zien we dan wel. Wij zien een groeiende groep woningzoekenden onder ouderen die eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen maar nog te vitaal zijn voor een verzorgingshuis. Met het oog op deze groep worden er steeds meer woonconcepten ontwikkeld waarbij oud en jong bij elkaar woont en elkaar kan ondersteunen.”

Meedoen en ontmoeten

Dit concept spreekt ook Rkiah Fattah erg aan, die in ‘haar’ buurthuis De Link-in verschillende leeftijdsgroepen, maar ook culturen met elkaar verbindt. “De dinsdagmiddag is ons pareltje. Dan komen de ouderen uit de wijk gezellig koffiedrinken. Bijzonder is dat ze worden opgehaald door bewoners van het AZC Heerhugowaard! Dat zijn zulke gezellige middagen, ik geniet daar ontzettend van. ’s Avonds wordt er gezamenlijk gekookt en genieten we van de maaltijd en de gesprekken. Sowieso doen we er alles aan de buurtbewoners binnen te krijgen en met elkaar in contact te brengen. Meedoen en elkaar ontmoeten maakt mensen gelukkig. En daar word ik weer heel gelukkig van.”

Een zwak voor ouderen

Opbouwwerker Celine Dumont is vooral op staat aanwezig en met haar felgroene jasje van MET, heel herkenbaar. Ze vindt Rkiahs verhaal over de ouderen die naar Link-In worden gebracht heel inspirerend, omdat zij in de praktijk veel ouderen spreekt die weinig buiten de deur komen en zingeving missen in hun leven. “Dat is slecht voor je zelfbeeld en zelfs voor je gezondheid. Ik probeer in gesprek te blijven en samen creatieve manieren te bedenken om zichzelf te redden zonder een beroep te hoeven doen op de zorgverlening.” Celine werkt ook met jongeren, maar heeft een voorkeur voor de ouderen, daar heeft ze een zwak voor. “Ik denk dat ik een oude ziel heb, ik begrijp oudere mensen vaak heel goed en vind het mooi om iets voor ze te kunnen betekenen.”

Seniorenadviespunt

Monica Reisser antwoordt daarop gekscherend dat zij dan een jonge ziel is omdat ze juist heel graag werkt met jonge mensen. “Hun ideeën en kijk op de wereld vind ik heel inspirerend. Ik zit al zo lang in dit vak als adviseur bij Wonen Plus Welzijn, dat ik denk alles wel te hebben meegemaakt. Maar als ik dan door de ogen van jongere collega’s kijk ben ik vaak verrast. Daarom ben ik ook heel erg voor de mix van jong en oud, ook in de ouderenzorg. Jongeren kunnen van ouderen leren en andersom natuurlijk ook!” Voor Wonen Plus Welzijn is Monica momenteel druk bezig een seniorenadviespunt te organiseren, waar ouderen terecht kunnen met al hun vragen. Op een speciale pagina van de website van Wonen Plus Welzijn kan men gericht advies vinden en informatie voor oudere inwoners. Het uitgangspunt hierbij is een actieve en waardevolle rol van senioren binnen onze samenleving. “We merken dat mensen vaak niet goed weten waar ze terecht kunnen of waar ze iets moeten zoeken. Met seniorenadvies willen we al die zaken overzichtelijk in kaart brengen.”

Verder kijken dan de term ‘oudere’

Maarten poorter sloot de avond af met de woorden: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Daar kunnen we met zijn allen verandering in aanbrengen, door verder te kijken dan de term ‘oudere’ en mensen juist in hun kracht te zetten. Maar ook door jongeren te betrekken bij de zorg voor onze ouderen en door zelf al na te denken hoe je zelf oud wilt worden. Nu al want straks is het te laat. Hij prees de aanwezigen van de Burgemeesterstafel en dankte hen voor hun verhalen waarin vakmanschap en verbinden naar voren kwam, maar ook hun liefde voor de medemens. “Ik hoop u weer tegen te komen en dat u elkaar na vanavond weet te vinden.”