Gemeente Dijk en Waard zet in op juiste BRP-registratie

Gemeente Dijk en Waard voert samen met overheidspartners het project ‘Dijk en Waard(evol) adreskwaliteit’ uit. Het doel van het project is onder andere het bevorderen van juiste Basisregistratie Personen (BRP) om ervoor te zorgen dat door deze juiste registraties onze inwoners krijgen waar ze recht op hebben.

Het project ‘Dijk en Waard(evol) adreskwaliteit’ zet in op het tegengaan en voorkomen van onjuiste registraties in de BRP. Er worden samen met andere overheidsinstanties controles uitgevoerd, een huisbezoek kan hier onderdeel van zijn. Bij deze bezoeken wordt gekeken of de bewoning zoals die bekend is bij de instanties ook de werkelijke situatie is. Naast deze gegevenscontrole vindt de gemeente het ook belangrijk met dit project problemen of zaken die misschien niet kloppen zoveel mogelijk te voorkomen of op te lossen.

Juiste registratie is belangrijk

Het kan zijn dat de (leef)situatie veranderd is door een geboorte, verhuizing, overlijden óf dat informatie niet (juist) is doorgegeven. Als er sprake is van een onjuiste vermelding in de BRP dan moet dat worden aangepast. Gemeente Dijk en Waard is eindverantwoordelijk voor de basisregistratie met betrekking tot haar inwoners. Alle overheidsdiensten zijn verplicht de BRP als bron te gebruiken. Onjuiste BRP-registraties kunnen leiden tot mogelijke onrechtmatige verstrekkingen van uitkeringen en/of toeslagen. Verbetering van de kwaliteit van adresgegevens in de BRP is daarom belangrijk om deze onrechtmatigheden te kunnen tegengaan en te zorgen dat de inwoners van Dijk en Waard krijgen waar ze recht op hebben.

De gemeente raadt inwoners aan wijzigingen in hun (leef)situatie op tijd door te geven aan de betreffende instanties. Kijk voor meer informatie op onze website.