Jongeren delen standpunten over vuurwerk en ideeën voor minder overlast

Vuurwerkvrije zones, voorlichting op scholen, zwaardere straffen als je op heterdaad betrapt wordt, lobbyen bij de VNG voor een landelijk verbod en een #knalfeest. Dat zijn de ideeën van jongeren om te zorgen voor minder overlast van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw, als er geen verbod komt. Via moties werden deze ideeën gedeeld tijdens de jongerengemeenteraad. De aangenomen moties staan dinsdag 26 maart op de agenda van de échte raad. Zouhair Adhimine viel extra op door zijn kracht om te luisteren en manier van argumenten geven. Hij won de titel ‘beste debater’. Fractie Huygens liet zien te werken als team en won de titel ‘beste fractie’.

Elk jaar organiseert de gemeenteraad de jongerengemeenteraad voor middelbare scholen. Een mooi moment voor de middelbare scholen om meer te leren over lokale politiek. Voor de raad zijn de voorbereidende gastlessen en de jongerengemeenteraad een moment om te horen hoe jongeren denken over een onderwerp. Dit jaar gingen leerlingen van de middelbare scholen: Vonk, Han Fortmann en Huygens met elkaar in gesprek op school en in de raadzaal over vuurwerk.

‘Zelf vuurwerk afsteken tijdens Oud en Nieuw moet verboden worden´

Eerst gingen de jongeren in debat over het onderwerp. Daar helpt een stelling bij waar je duidelijk voor of tegen kunt zijn. Op school heeft iedereen standpunten, argumenten en tegen argumenten voorbereid. Een manier om je eigen mening duidelijk op papier te krijgen, maar je ook na te denken over die van een ander. In de raadzaal deelde elke fractie de standpunten en gingen de leerlingen in debat met elkaar. Aan de ene kant werd de gezelligheid en traditie genoemd. Aan de andere kant de overlast die vuurwerk kan veroorzaken. Ook ging het over hoe lastig het is om als gemeente iets te verbieden, als er landelijk geen verbod komt of als vuurwerk overal te koop is.

Hoe zorg je voor minder overlast als vuurwerk niet verboden wordt

Op school hebben de leerlingen nagedacht over hoe je toch voor minder overlast kan zorgen van vuurwerk, ook als er geen verbod komt. Tijdens de jongerengemeenteraad werden deze ideeën met elkaar gedeeld via moties.

  • De fracties van Vonk, Han Fortmann en het Huygens college dienden moties in voor  vuurwerkvrije zones op plekken waar overlast ervaren wordt. Denk aan plekken waarvan je weet dat er veel dieren, ouderen en vluchtelingen zijn. De fracties hebben vragen gesteld aan elkaar, zijn op zoek gegaan naar overeenkomsten en gingen in gesprek over hoe hun moties elkaar kunnen versterken. Zo is het idee van vuurwerkvrije zones aangevuld met het idee van voorlichting op scholen van het Huygens college en het idee van Vonk voor zwaardere straffen als je op heterdaad betrapt wordt.
  • De andere fractie van Han Fortmann diende een motie in om te lobbyen bij VNG voor een landelijk verbod. De VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met het idee dat een lokaal verbod niet effectief is.
  • De andere fractie van Vonk diende een motie in voor een nieuwe traditie: een #knalfeest. Een show met vuurwerk, drones en licht. Op meerdere momenten van de avond, zodat het voor jong en oud is.

Aangenomen moties: vuurwerkvrije zones met voorlichting op scholen en zwaardere straffen en lobbyen bij VNG

Een motie wordt aangenomen als een meerderheid van de raad voor stemt. Dus ook deze avond heeft de jongerengemeenteraad gestemd op de moties. Aangenomen zijn de moties over vuurwerkvrije zones, aangevuld met voorlichting en zwaardere straffen en lobbyen bij VNG. Het #knalfeest kreeg 10 stemmen voor en 17 tegen.

Dinsdag 26 maart op de agenda van de raad

De moties die zijn aangenomen staan ook op de agenda van de échte raad. Op dinsdag 26 maart praat de raad er verder over en kan de raad de moties overnemen. Zo kan het dus zijn dat uiteindelijk het college aan de slag gaat met de ideeën van de jongeren. Later dit jaar komt ook het resultaat van de Veiligheidsmonitor in de raad. Dit is een vragenlijst voor inwoners van 18 jaar en ouder over veiligheid. Ook met vragen over vuurwerk.

Gefeliciteerd: Zouhair Adhimine en Huygens college

De jongerengemeenteraad is een debatwedstrijd. Daarom keek ook een jury mee voor de beste debater en de beste fractie. In de jury zat een raadslid, mensen van de jeugdraad en de jeugdboa´s.

  • Zouhair Adhimine van Han Fortmann is de beste debater van de jongerengemeenteraad 2024. Hij viel extra op door zijn kracht om te luisteren en zijn manier van argumenten geven.
  • Fractie Huygens won, net als vorig jaar, de beker voor de beste fractie.

Meer informatie

Neem voor vragen over dit persbericht contact op met Kim Boscher van de griffie. De griffie ondersteunt de raad. Bel 0638735243 of mail k.boscher@dijkenwaard.nl.