Klimaatadaptatie in de gemeente Dijk en Waard

Hevige regenbuien komen steeds vaker voor, net als warme droge periodes. Tijdens buien ontstaan plassen doordat het riool niet al het water tegelijk kan afvoeren. Tijdens droge periodes is er juist een tekort aan water. Gemeente Dijk en Waard houdt hier bij de inrichting van de buitenruimte rekening mee. Enkele voorbeelden:

Waterbergende parkeerplaatsen

Hugo’s Tuin, De Vaandel Zuid

“Een deel van deze nieuwbouwwijk wordt nu woonrijp gemaakt”, vertelt Marcel Strating, projectleider bij het ingenieursbureau van de gemeente Dijk en Waard. “Dat betekent dat we de omgeving gaan inrichten met de definitieve bestrating, verlichting, enzovoorts. Dat doen we in fasen. We kiezen hierbij bewust voor waterbergende parkeerplaatsen. Dat zijn parkeerplaatsen met speciale tegels én ondergrond waardoor regenwater sneller in de grond wegzakt zonder dat het via het riool wordt afgevoerd. De onderste laag bestaat uit grof materiaal en in die tussenruimten vindt het water makkelijk zijn weg. Daarbovenop ligt een laag met goede voeding. Als laatste komt de laag met voedingsstoffen en graszaad. De tegels dekken het geheel af.”.

Molenwijk Zuid-Oost Heerhugowaard

In Heerhugowaard wordt in elke wijk eens in de 40 jaar opnieuw heringericht zodat de kwaliteit weer aansluit bij huidige wensen. Er zijn meer auto’s en de auto’s zijn groter dan 40 jaar geleden toen deze wijk werd gebouwd. Terwijl door het veranderende klimaat meer groen juist goed is. Hoe ga je om met belangen die niet samen lijken te gaan? Voordat de wijk in 2022 op de schop is gegaan, heeft een klankbordgroep van bewoners daarover nagedacht.

Julita Abramowicz, projectleider bij het ingenieursbureau van de gemeente Dijk en Waard, vertelt:

“De ruimte is beperkt, groen in deze wijk moeten we efficiënt doen.”

Lisa  de Vries woont al haar hele leven in deze wijk en zat in de klankbordgroep: “De wijk was niet heel groen en het groen dat er stond was niet echt bijzonder. Dat wordt anders, we hebben gekozen voor grote groenbakken in plaats van kleine losse strookjes groen. Dat werkt ook veel beter dan tegels, na een flinke bui was het hier vaak een waterballet. Vandaar dat we uitkwamen op groen parkeren. Met tegels met openingen waar door de speciale onderlaag gras tussen kan groeien. Dat ziet er heel mooi uit, zagen we op foto’s en een filmpje. We heel benieuwd zijn hoe dat er in het echt uit ziet én of het werkt.”

In de wijk komen speciale waterbergende parkeerplekken met een apart afvoersysteem. Het regenwater wordt opgevangen in de waterbergende fundering onder de tegels. Pas als deze ruimte vol zit, loopt dit water naar het riool. Het riool raakt hierdoor bij een heftige regenbui niet overbelast. Het opgevangen water is nuttig tijdens droge periodes. “Hoeveel water we onder de parkeerplaatsen kunnen bergen?’”, vervolgt Julita Abramowicz, “Daar hoeven de bewoners hun hoofd niet over te breken. Onze wateradviseurs hebben aan de hand van verwachte neerslag berekend hoeveel waterbergende parkeerplaatsen er moeten komen.”

Wadi’s Zuidtangent Heerhugowaard

“Op de Zuidtangent wordt op drie locaties aan de weg en bermen gewerkt. In de bermen komen wadi’s”, vertelt Marc Zwart, ontwerper en werkvoorbereider groen bij de gemeente. Een wadi zorgt voor een vertraagde waterafvoer, vangt het regenwater op, een speciale filterlaag zuivert het waarna het water wegzakt in de ondergrond. “In Dijk en Waard hebben we te maken met een slecht waterdoorlatende kleigrond”, vervolgt Marc Zwart. “Het regenwater dat op de weg en de bermen valt, vloeit af naar een wadi’s en niet meer direct naar de kolken. Pas als de wadi te vol raakt, wordt het water via een zogenaamde ‘slokop’ (een overloop) afgevoerd naar het oppervlaktewater. Hiermee worden de bermen langs de Zuidtangent klimaatbestendig. Wie over de Zuidtangent rijdt, kan aan de glooiingen de wadi’s herkennen. De bermen worden beplant met inheemse bomen en heesters. Het gras wordt vervangen door een bloeiend kruidenmengsel”, besluit Marc Zwart.

De klimaatbestendige inrichting van de Zuidtangent is onderdeel van vernieuwing van het Stationskwartier. Door herinrichting van de Zuidtangent en aanleg van de spooronderdoorgang wordt de waterhuishouding in het gebied aangepast. Met de aanleg van een nieuw gemaal langs de N242/N194 en diverse aanpassingen in waterlopen en duikers maken gemeente Dijk en Waard en het waterschap HHNK de polder Heerhugowaard bestand tegen klimaatverandering.