Masterplan openbare ruimte voor Kanaalpark Dijk en Waard

De gemeente gaat aan de slag met een Masterplan openbare ruimte voor Kanaalpark Dijk en Waard. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten (Amsterdam), een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het ontwerpen en inrichten van parken. 

Burgemeester en wethouders stelden in mei 2023 het Programmaplan Kanaalpark 2023-2035 vast. 
Dit programmaplan telt circa 40 uiteenlopende opgaven die de komende jaren worden uitgevoerd. Het nieuwe masterplan (inclusief beeldkwaliteitsplan) is de eerste stap richting realisatie van de opgaven en dient als aanscherping van het programmaplan. 

“Het maken van het masterplan sluit goed aan bij onze expertise. We ontwerpen vanuit de overtuiging dat ‘groen’ kan bijdragen aan de gezondheid van mensen en dat de nabijheid van groen meer dan ooit belangrijk is. We richten ons op een duurzame, gezonde en mooie omgeving, met aandacht voor mensen, dieren en natuur”, aldus Remco van der Togt (landschapsarchitect en projectleider) van Strootman Landschapsarchitecten. 

Ruimtelijke koers

Het masterplan vormt de basis voor de ruimtelijke koers om bij de uitvoering van het programmaplan samenhang en verbinding tussen de verschillende onderdelen te bereiken. Ook dient het masterplan als leidraad voor de uitwerking van projecten. Hiermee biedt het houvast aan ondernemers, bewoners en eigenaren.

De gemeente hecht er waarde aan dat inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en -praten over de inhoud van het masterplan. Samen met Strootman Landschapsarchitecten worden binnenkort onder meer bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast wordt voor belanghebbenden en belangstellenden een enquête opgezet. 

In het hart 

Kanaalpark is het gebied rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen de fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Het kanaal vormde lang de grens tussen de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard, maar door de fusie op 1 januari 2022 ligt het kanaal nu in het hart van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Dit gebied verbindt enerzijds het open landschap van Langedijk en anderzijds de meer stedelijke omgeving van Heerhugowaard.  

Om Kanaalpark als park te laten functioneren zijn nieuwe verbindingen voor fietsers maar zeker ook voor voetgangers over het kanaal van groot belang. Het nieuwe masterplan gaat de leidraad worden om de ruimtelijke en functionele samenhang tussen de verschillende plekken te realiseren.