Oefening militairen van het Korps Nationale Reserve

Militairen van het Korps Nationale Reserve oefenen op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart in onze regio en ook in Dijk en Waard. Ongeveer 100 personen en twaalf voertuigen zullen deelnemen aan deze reguliere oefening. De manschappen verplaatsen zich te voet en met voertuigen en voeren diverse opdrachten uit. Tijdens de oefening kunnen ze gebruik maken van oefenmunitie.

De kerntaak van de Nationale Reserve is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Daartoe behoren ontruimde gebieden en vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en (lucht) havens. Dit soort oefeningen worden al vele jaren en gedurende het hele jaar op veel plekken in Nederland georganiseerd. De woordvoerder van het Korps laat weten dat militairen zeker zichtbaar aanwezig zullen zijn voor omwonenden, maar dit zou geen hinder of overlast moeten veroorzaken.