Stapsgewijs worden we CO2-neutraal

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, wil Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat we vanaf dat jaar geen aardgas, aardolie en steenkool meer gebruiken. In Dijk en Waard zijn al mooie stappen gezet. Dat is terug te zien in de dalende CO2-uitstoot. Maar er is nog veel nodig om over te schakelen op duurzame energie. Iedereen - gemeente, inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen - spant zich in om hier naar toe te werken. Hoe de gemeente Dijk en Waard dit doet en hierbij inwoners en ondernemers ondersteunt is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma CO2-neutraal.

“We moeten zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst”, zegt wethouder duurzaamheid René Schoemaker. “Mensen zien dat de wereld om hen heen verandert en merken dat energie steeds duurder wordt, maar weten soms niet hoe zij daarmee moeten omgaan. Wij willen hen daarbij helpen. Hoe we dat doen, hebben we in een uitvoeringsprogramma vastgelegd. We gaan daarmee verder dan het opstellen van een subsidieregeling. We adviseren en bemiddelen en hebben hierbij extra aandacht voor inwoners die het financieel niet breed hebben. Want zo kunnen ook zij geld besparen op hun energierekening én een bijdrage leveren aan het milieu. ”

Ontzorgen

De gemeente biedt onder meer gratis energiecoaches aan, die bij inwoners of bedrijven langskomen en advies kunnen geven over mogelijkheden om te verduurzamen. “Soms is in hele kleine dingen al winst te behalen”, zegt de wethouder. “Je kunt bijvoorbeeld overdag de wasmachine aanzetten in plaats van ’s nachts. We merken ook dat mensen vaak opzien tegen de rompslomp die bij de maatregelen komt kijken: administratief, maar ook heel praktisch. Om inwoners te ondersteunen, hebben we bijvoorbeeld het Duurzaam Bouwloket. Inwoners kunnen daar terecht voor gratis advies, zoeken naar geschikte leveranciers en offertes laten checken.”

Isolatieprogramma

De gemeente gaat een groot isolatieprogramma opzetten om inwoners te helpen deze belangrijke stap in verduurzaming te zetten. “Met isoleren is de grootste winst te behalen”, aldus Schoemaker. “We hebben in onze gemeente nog een paar duizend woningen met de drie laagste energielabels. Die eigenaren willen we gericht benaderen. We helpen ook verenigingen en instellingen door samen met hen te kijken naar wat nodig is om hun accommodaties CO2-neutraal te maken. Voor verenigingen van eigenaren (VVE) ontwikkelen we een plan van aanpak voor verduurzaming en wij kunnen hen bijstaan met advies.”

Warmtenet

Ondertussen zijn veel inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven al druk bezig met verduurzaming en slaan zij de handen ineen om tot oplossingen te komen. “We zien dat ondernemers ook graag een stapje harder willen. Sinds kort is er het Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen. Dit centrum helpt ondernemers met het verduurzamen van bedrijventerreinen en andere werklocaties. Ook bij inwoners merken we enthousiasme. Onlangs is een zeer actieve energiecoöperatie opgericht, waarbij inwoners zelf aan de slag gaan met het opwekken van energie.

We krijgen regelmatig de vraag van inwoners wanneer zij zich kunnen aansluiten op het warmtenet. Mensen kunnen dan van het gas af en hun huizen verwarmen met de warmte die bijvoorbeeld de Huisvuilcentrale opwekt. We willen begin volgend jaar met een plan voor het warmtenet komen.”    

Zelf het goede voorbeeld geven

De gemeente wil op het gebied van verduurzaming zelf graag het goede voorbeeld geven. Het wagenpark van Dijk en Waard is al grotendeels elektrisch en op het dak van het gemeentehuis en de gemeentewerf zetten zonnepanelen het zonlicht om in elektriciteit. “Bij het onderhoud van onze panden kijken we wat duurzamer kan”, legt Schoemaker uit. “Bij zwembad en sportaccommodatie Waardergolf moet de energievoorziening worden vervangen. Dat is voor ons het moment om voor een duurzamer systeem te kiezen.” 

Stapje voor stapje

Privé houdt René Schoemaker zich ook met duurzaamheid bezig. “In ons jaren 70-huis komt binnenkort een energiecoach op bezoek, die ons kan adviseren over de maatregelen die we het beste kunnen treffen. De energiecoaches zijn er trouwens voor alle inwoners van onze gemeente en hun advies is gratis. We hebben al zonnepanelen. En afgelopen winter hebben we net als vele andere inwoners de verwarming wat lager gezet om energie te besparen.”

Hij vervolgt: “Als we allemaal een bijdrage leveren, is dat goed voor onszelf en voor de wereld. Als gemeente willen we het liefst voor 2050 al CO2-neutraal zijn, maar we kunnen niet alles in één keer doen. Daar hebben we de menskracht en het geld niet voor. Samen met onze inwoners en bedrijven werken we stapje voor stapje toe naar een energieneutrale toekomst.”

Flexibel

Kansen zijn er in Dijk en Waard genoeg, denkt Schoemaker. “De bodem in onze regio is geschikt om warmte uit te halen en in op te slaan. Ook uit water, dat we hier volop hebben bij woningen en bedrijven, kan warmte gehaald worden. De energietransitie is een leerproces. Het is daarbij belangrijk dat we flexibel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.”     

Omdat die ontwikkelingen snel gaan, beslaat het uitvoeringsprogramma 2023 tot en met 2026. Na afloop maakt de gemeente een overzicht van wat er bereikt is en komt er een volgend uitvoeringsprogramma.

De samenvatting van het uitvoeringsprogramma CO2-neutraal is hier te lezen