Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Betreft: ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande schuur tot een woning aan Oostdijk 35B in Heerhugowaard.

Ter inzage: van 25 mei 2022 tot en met 9 juli 2022. 

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Pannekeetweg 20, 1704PL Heerhugowaard. 
De gemeente heeft op 15 juni 2022 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer 2022-000935 voor het realiseren van één extra hotelkamer op de locatie Pannekeetweg 20, 1704PL Heerhugowaard. De vergunning is verleend.

De inzagetermijn van het besluit en de bijbehorende stukken bedraagt zes weken en start op 20 juni 2022. U kunt hieronder digitaal de stukken inzien: