Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Betreft: ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik op de locatie G. Rietveldweg 9.

Ter inzage: 19 december tot en met 31 januari 2022.