Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Betreft:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een zwembad op de locatie Oostelijke Randweg 15 in Noord-Scharwoude.

Ter inzage: 
Van donderdag 4 mei t/m donderdag 15 juni 2023