Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Betreft: vastgesteld besluit omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande schuur tot een woning aan de Oostdijk 35B in Heerhugowaard. 

Ter inzage: van 1 september tot en met 13 oktober 2022

Omgevingsvergunning (pdf, 186 KB)
Beeldkwaliteitsplan (pdf, 0 B)                                                                                      
Bodemonderzoek (pdf, 0 B)
Aanvraagformulier (pdf, 0 B)
Advies natuur (pdf, 0 B)
Watertoets (pdf, 0 B)
Tekening gevels en doorsneden (pdf, 0 B)
Tekening plattegronden (pdf, 0 B)
Ruimtelijke onderbouwing (pdf, 0 B)