Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? U kunt langskomen zonder afspraak.

De gemeenteraad deelt mee dat zij op 8 november 2023 het concept ‘Integraal parkeerbeleid Dijk en Waard 2023’ heeft vastgesteld. Het verkeersbesluit is te zien via Overheid.nl of u kunt de stukken inzien op de gemeentehuizen. Dit kan tot en met 1 januari 2024.

De gemeente deelt mee dat het bestemmingsplan Rembrandt Erf in Heerhugowaard ongewijzigd is vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode NL.IMRO.1980.BP01REMBRANDTERF-VA01 of op naam ‘Rembrandt Erf’. 

U kunt de stukken ook inzien op de gemeentehuizen en Heerhugowaard en Zuid-Scharwoude (de Binding). Dit kan vanaf zaterdag 9 december 2023 gedurende zes weken. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt komen inzien, dient u vooraf een afspraak te maken. Wij verzoeken u daarvoor telefonisch contact op te nemen.

Op 7 november 2023 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Alkmaar - Amsterdam vastgesteld. Dit besluit is op 30 november 2023 bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en wordt ter inzage gelegd in de gemeenten waar het tracébesluit betrekking op heeft. Dit betreft ook gemeente Dijk en Waard.

Het project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Alkmaar – Amsterdam bestaat uit de wijzigingen van een landelijke spoorweg, met als doelstelling om de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De te treffen maatregelen zijn nodig voor een betrouwbare dienstregeling in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) op de corridor Alkmaar – Amsterdam.

Het besluit van de staatssecretaris is te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op het gemeentehuis Heerhugowaard. Dit kan tot en met 11 januari 2024.

Het verkeersbesluit gaat over het intrekken van een gehandicaptenparkeerplaats aan Dokter Manjoeroplantsoen in Broek op Langedijk. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding). Dit kan tot en met vrijdag 15 december 2023.

Het verkeersbesluit gaat over het reserveren van twee parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan Dijk 46 in Broek op Langedijk. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding). Dit kan tot en met vrijdag 29 december 2023.

Het verkeersbesluit gaat over het reserveren van twee parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan Graanmolen 30 te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding). Dit kan tot en met vrijdag 29 december 2023.

Het verkeersbesluit gaat over het reserveren van twee parkeervakken ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen aan Moerverweg 1 te Sint Pancras. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding). Dit kan tot en met vrijdag 29 december 2023.