Ter inzage liggende stukken

In de bekendmakingen van de gemeente staat soms vermeld dat er plannen of ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Deze kunt u bekijken en hierop een reactie of zienswijze geven. Wilt u de stukken in het gemeentehuis bekijken? U kunt langskomen zonder afspraak.

Met het uitwerkingsplan Korenbloemstraat wordt de ontwikkeling van maximaal 43 woningen en bijbehorende infrastructuur planologisch mogelijk gemaakt en wordt een bijdrage geleverd aan de afronding van De Draai. 

Het collegebesluit en het vastgestelde uitwerkingsplan liggen vanaf 30 maart 2024 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken bekijken op Overheid.nl. Gedurende deze 6 weken liggen de stukken ook ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1. 

Het verkeersbesluit gaat over het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan Duizendbladweg 1 en Travalje 5 te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of  De Binding. Het besluit ligt tot en met 10 mei 2024 ter inzage. 

Het verkeersbesluit gaat over het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Dinkel 68 te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of De Binding. Het besluit ligt tot en met 10 mei 2024 ter inzage. 

Het verkeersbesluit gaat over het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Rozenstraat 5 te Noord Scharwoude. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of De Binding. Het besluit ligt tot en met 10 mei 2024 ter inzage. 

Het verkeersbesluit gaat over het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de Pelmolen 23 te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of  De Binding. Het besluit ligt tot en met 10 mei 2024 ter inzage. 

Het verkeersbesluit gaat over het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats nabij Goudenregenlaan 26 te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of  De Binding. Het besluit ligt tot en met 10 mei 2024 ter inzage. 

Het besluit gaat over de beperking openbaarheid archiefbescheiden als gevolg van de Archiefwet. Dit besluit gaat over de jaren 2005-2016 en 2017-2021. Het besluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of De Binding. Dit kan tot en met vrijdag 19 april 2024.

Het ontwerp verkeersbesluit gaat over de aanleg van een doorfietsroute over bedrijventerrein Beveland in Heerhugowaard. Het ontwerp verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of De Binding. Dit kan tot en met 5 april 2024.

Het verkeersbesluit gaat over het terugbrengen van de maximumsnelheid van 50 km per uur naar 30 km per uur op de Middenweg vanaf de Beukenlaan te Heerhugowaard. Het verkeersbesluit is in te zien via overheid.nl of u kunt de stukken inzien op gemeentehuis Heerhugowaard of De Binding. Dit kan tot en met donderdag 2 mei 2024.