Gevaarlijke stoffen vervoeren

Vervoert u gevaarlijke stoffen (ook consumentenvuurwerk), dan moet u in de gemeente Dijk en Waard de vastgestelde route volgen. Wilt u hier van afwijken, dan heeft u een ontheffing van de gemeente nodig. Heeft u deze niet en wijkt u van de route af, dan bent u in overtreding.

Moet u buiten de vastgestelde route laden of lossen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente. 

Ontheffing aanvragen

Binnen 8 weken na uw aanvraag besluit de gemeente of u de ontheffing krijgt. In uitzonderlijke gevallen kan de termijn met 8 weken worden verlengd. Een ontheffing is direct geldig als hij is verleend.

De gemeente kan uw vergunning weigeren op grond van bepalingen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. U wordt op de hoogte gesteld als er een voornemen tot weigering is. U kunt daarop reageren met uw zienswijze, die wordt meegenomen in het definitieve besluit.

Een ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen kost € 147,10
Dit bedrag betaalt u ook bij weigering van de vergunning, omdat uw aanvraag wel is behandeld.