OZB en WOZ

U bent eigenaar van een woning of een bedrijfsgebouw. Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de waarde van uw onroerende goed. We noemen dit de WOZ-waarde.

U vindt de OZB en WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Als u wilt kunt u het taxatieverslag inzien. Daarin staat de berekening van de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

Cocensus

Als inwoner van een gemeente betaalt u meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert de belastingzaken voor de gemeente Dijk en Waard uit. Wilt u uw WOZ-beschikking, taxatieverslag of aanslagbiljet raadplegen?  Of wilt u bezwaar indienen?

Raadpleegt u dan de website van Cocensus.

Naar de website van Cocensus