Vuurwerk afsteken

Het afsteken van illegaal vuurwerk is het hele jaar verboden. Kindvriendelijk vuurwerk mag wel het hele jaar door afgestoken worden. Siervuurwerk mag alleen tussen 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Voor gelegenheden buiten oud en nieuw heeft u een vergunning nodig. 

Een vergunning hiervoor kunt u aanvragen op de website van de Provincie Noord-Holland.

Elk jaar ervaren mensen en dieren overlast door het afsteken van illegaal vuurwerk of door het te vroeg afsteken van vuurwerk. Wij vragen daarom het welzijn van mens en dier te respecteren, en alleen het vuurwerk af te steken tijdens de avond en nacht van oud en nieuw.

Toegestaan vuurwerk

Tijdens oud en nieuw

Tussen 31 december 18.00 uur - 1 januari 02.00 uur mag u siervuurwerk afsteken, zoals:

 • compounds
 • cakes
 • fonteinen

Dit is vuurwerk die u bij de winkeliers in Dijk en Waard kunt bestellen en kopen. Ook carbid schieten is onder voorwaarden toegestaan. 

Het hele jaar

Kindvriendelijk vuurwerk (categorie F1) is het hele jaar toegestaan, zoals: 

 • sterretjes
 • trektouwtjes
 • grondbloemen

Deze zijn niet gevaarlijk voor mens en dier, maar kunnen wel geluidsoverlast veroorzaken. Op vraaghetdepolitie.nl staat beschreven wat het hele jaar door is toegestaan.

Verboden vuurwerk

Het afsteken van illegaal vuurwerk is strafbaar. Net als de volgende vuurwerksoorten:

 • knalvuurwerk
 • knalstrengen
 • vuurpijlen
 • enkelschotsbuizen
 • wensballonnen

Dit is vuurwerk dat ernstig letsel en geluidsoverlast veroorzaakt. Lees op Rijksoverheid om welk vuurwerk het precies gaat. 

Illegaal vuurwerk bezitten is strafbaar. Wanneer je betrapt wordt op het bezitten of handelen van illegaal vuurwerk, kan dat grote gevolgen hebben voor je toekomst. Je riskeert een strafblad, een boete of zelfs een taak- of gevangenisstraf. 

Daarnaast kan het bezitten van illegaal vuurwerk leiden tot zeer gevaarlijke situaties. Natuurlijk voor de bezitter zelf, maar ook voor omwonenden, omstanders en dieren. Daarom zetten de politie en het openbaar ministerie veel handhaving in om illegaal vuurwerk te beperken. Veel illegaal vuurwerk is doorgaans vrij eenvoudig vanuit het buitenland te verkrijgen. 

Om het vuurwerkoverlast en de handel (ook vanuit het buitenland) zoveel mogelijk te beperken wordt dus behoorlijk veel tijd gestoken, zoals in dit artikel van politie.nl.

De gemeente en politie zijn ieder jaar vanaf november extra alert op het te vroeg afsteken van vuurwerk . Zij voeren surveillancerondes uit om jongeren aan te spreken en indien nodig te beboeten. Dit doen we omdat het te vroeg afsteken van vuurwerk als zeer hinderlijk wordt ervaren en gevolgen heeft voor het welzijn van mens en dier.

De gemeente Dijk en Waard kiest niet voor een algeheel verbod of vuurwerkvrije zones, omdat het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden al verboden is en er sinds 1 december 2020 een behoorlijk aantal vuurwerkproducten niet meer mogen. Er zijn ook veel mensen die zich keurig houden aan de vuurwerkregels en genieten van de traditie om vuurwerk af te steken tijdens oud en nieuw. Er blijft dus ruimte om deze traditie in ere te houden en gedurende de toegestane tijden vuurwerk af te steken.

Er wordt geen vuurwerkshow georganiseerd.

De politie heeft de focus op de opsporing van het bezit en handel van illegaal vuurwerk aan de hand van meldingen. Wanneer u een vermoeden heeft van vuurwerkbezit of -handel, vragen wij u dit ook (anoniem) te melden. Dat kan via meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800-7000.

Bij schade of letsel direct de politie bellen via 112 (spoed) of 0900-8844 (geen spoed).

Als u vuurwerk wilt afsteken tijdens een feest, evenement of festival dan heeft u toestemming nodig van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG geeft namens de provincie Noord-Holland, alleen aan gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming voor het beroepsmatig afsteken van vuurwerk, volgens het Vuurwerkbesluit. Zonder deze vergunning riskeert u een boete. Naast deze vergunning kan ook een evenementenvergunning nodig zijn.

Vergunning afsteken vuurwerk aanvragen

In Dijk en Waard geldt een verbod op carbidschieten. Op dit verbod gelden een aantal uitzonderingen. Carbidschieten is alleen toegestaan als:

 • er gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter
 • de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal
 • het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen
 • het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen zonsopkomst en zonsondergang
 • er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing
 • de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
  • 75 meter van de woonbebouwing.
  • 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg.
  • 300 meter voor inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Een wensballon ziet er mooi uit, maar het oplaten brengt ook grote risico‚Äôs met zich mee. Het oplaten van wensballonnen is dan ook niet toegestaan in de gemeente Dijk en Waard.