Vuurwerk afsteken

Elk jaar vallen er ernstige gewonden door vuurwerk. Regels voor het bezit en het afsteken van vuurwerk moeten dit voorkomen. Bijvoorbeeld regels voor opslag, vervoer en verkoop van vuurwerk. Vanaf de jaarwisseling 2020-2021 zijn sommige vuurwerkartikelen voor consumenten verboden. 

Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Meer informatie op de site van Rijksoverheid.

Meld vuurwerkoverlast

Ervaart u overlast van harde vuurwerkknallen? Dit kunt u (anoniem) melden bij de politie, via 0900-8844.

Als u vuurwerk wilt afsteken tijdens een feest, evenement of festival dan heeft u toestemming nodig van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De OD NZKG geeft, namens de provincie Noord-Holland, alleen aan gecertificeerde vuurwerkbedrijven toestemming voor het beroepsmatig afsteken van vuurwerk, volgens het Vuurwerkbesluit. Zonder deze vergunning riskeert u een boete. Naast deze vergunning kan ook een evenementenvergunning nodig zijn.

Vergunning afsteken vuurwerk aanvragen

In Dijk en Waard geldt een verbod op carbidschieten. Op dit verbod gelden een aantal uitzonderingen. Carbidschieten is alleen toegestaan als:

 • er gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter
 • de vaten zijn afgesloten met zacht materiaal
 • het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen
 • het gebruik plaatsvindt op 31 december tussen zonsopkomst en zonsondergang
 • er wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing
 • de betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
  • 75 meter van de woonbebouwing.
  • 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg.
  • 300 meter voor inrichtingen waar dieren worden gehouden.

Een wensballon ziet er mooi uit, maar het oplaten brengt ook grote risico‚Äôs met zich mee. Het oplaten van wensballonnen is dan ook niet toegestaan in de gemeente Dijk en Waard.