Exploitatievergunning Celsiusstraat

Wanneer u een bedrijf wilt (blijven) vestigen in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat 32, heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de gemeente. U moet een exploitatievergunning :

  • Aanvragen bij het vestigen op dit adres
  • Aanvragen bij het wijzigen van een ondernemingsvorm op dit adres
  • Aanpassen als de beheerder/bedrijfsleider in of uit dienst gaat
Exploitatievergunning Celsiusstraat 32 (pdf, 225 KB)

Bibob-toets

Bij uw aanvraag voor de exploitatievergunning moet een van onderstaande Bibob vragenformulieren, volledig ingevuld, worden bijgevoegd. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) maakt het mogelijk om een integriteitscreening uit te voeren bij het aanvragen van bepaalde vergunningen.

Aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een bedrijf                   € 314,29