Brandveilig gebruik bouwwerken

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen. Als eigenaar of uitbater heeft u daarom in sommige gevallen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig, een brandveiligheidsvergunning.

Inloggen met DigiD Brandveiligheidsvergunning particulier Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Brandveiligheidsvergunning bedrijven

Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende doelen. Soms kunt u volstaan met een melding en heeft u geen vergunning nodig.

U heeft een vergunning nodig voor het aanbieden van:

  • nachtverblijf aan meer dan 10 personen (bijvoorbeeld een hotel, pension, ziekenhuis of verpleeghuis, verzorgingshuis)
  • dagverblijf aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar (bijvoorbeeld een basisschool, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang)
  • dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

U hoeft alleen een melding te doen als u:

  • in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (met uitzondering van woningen en woongebouwen)
  • een woning kamergewijs gaat verhuren aan 5 of meer personen
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit kunt voldoen

Via de vergunningscheck op het de site van Omgevingsloket Online kunt u zien wat in uw situatie nodig is.

Via het Omgevingsloket kunt nagaan of u meerdere vergunningen nodig heeft. U kunt de verschillende vergunningen in 1 keer aanvragen. Vraagt u ze apart aan, dan kunnen belanghebbenden bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kost u meer tijd en geld.

Sommige vergunningsaanvragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiervoor kunt u wel een omgevingsvergunning in 2 fasen aanvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

De gemeente toetst de aanvraag aan verschillende wetten en regels. De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Het duurt tot 26 weken voor u een besluit heeft.

Een melding wordt niet gepubliceerd. U krijgt binnen 4 weken bericht of het akkoord is.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Aan een vergunning voor brandveilig gebruik wel. Deze worden bepaald aan de hand van de functie en de oppervlakte van het gebouw.

Daarnaast kunnen investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor eigen rekening.

Bekijk de kosten voor een omgevingsvergunning.